Film Väst samproducerar kortfilm i talangutvecklingssyfte. Målet är att främja semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilm och TV-drama. En producent med produktionsbolag kan ansöka om en samproduktionsinsats.

Film Väst investerar maximalt 25 % av filmens budget. Beslut om det maximala investeringsbeloppet är ovanligt. Film Väst behandlar och tar ställning till cirka 100 kortfilmsprojekt varje år och investerar i cirka 25 stycken.

För frågor om kortfilm och kort dokumentärfilm, kontakta:
Ami Ekström, Senior Executive Short Films
ami.ekstrom@filmvast.se
M +46(0)735 07 93 96

 

 

FilmCloud
Växthusstöd till unga, mindre erfarna filmskapare delas ut via FilmCloud. Film Väst är en samarbetspartner till FilmCloud. FilmCloud är en verksamhet i Västra Götalandsregionen som syftar till att stimulera unga filmares utveckling. Genom att skapa visningssammanhang, mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och mentorsprogram vill FilmCloud stödja ett ungt och kreativt filmklimat i regionens 49 kommuner.

FilmCloud är till för unga filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. FilmCloud synliggör, kommunicerar och samordnar alla de insatser som görs för unga filmare av olika aktörer i regionen. Som ung filmare söker man ett medlemskap hos FilmCloud och kan då utnyttja hela webbplatsen som även fungerar som en mötesplats där medlemmarna kan kommunicera med varandra genom forum, visa sina filmer och presentera sig själva och sina projekt. Som medlem i FilmCloud får man också tillgång till olika program, aktiviteter och stöd.

Läs mer om FilmCloud här.