Laddar Evenemang

Kulturakademin i samarbete med Film i Väst

Välkommen att lyssna till en framtidsspaning för film och tv-drama, med Tomas Eskilsson, strategichef på Film i Väst.

Förutsättningarna och villkoren för att producera, distribuera och visa/sprida filmer och tv-dramer förändrar sig i avsevärt snabbare takt än tidigare. Digitaliseringen, Kinas intåg på den globala filmmarknaden och vod-plattformarnas kamp om herravälde har präglat och kommer att prägla den värld som filmen har att verka i.

Det produceras mer än 8 000 långfilmer varje år i världen. Produktionsvolymen av framför allt tv-drama har ökat exponentiellt i stora delar av världen – samtidigt tittar vi marginellt mer på film och tv-drama. Idag pratar man om The Big Head istället för The Long Tail. När kommer vi att befinna oss i den punkt där utbud och efterfrågan kommer att om inte mötas närma sig varandra? Och hur ska vi lösa kapacitetsproblematiken nationellt och internationellt?

De offentliga resurserna för selektiv filmfinansiering minskar i Europa samtidigt som det finns en stark tillväxt av produktionsincitament (automatiska finansieringssystem som ger dig en fast procentsats av det man spenderar i ett specifikt territorium). Hur kommer det att påverka filmens ekosystem, vad som produceras och vem?

Deterritorialisering, politisk instabilitet, politisering av innehållsbeslut och en kommande lågkonjunktur kommer att påverka film- och kulturvärlden.

Detta och mycket annat kommer Tomas Eskilsson att prata om i ett snabbt svep över de omvärldsfaktorer som påverkar film- och tv-dramavärlden nu och de närmaste fem åren.

Tomas Eskilsson var tillsammans med Katarina Krave med om att bilda Film i Väst 1992 och var bolagets vd till och med 2016. I dag är han verksam som strategichef på Film i Väst.

Anmälan här.

Share This Story, Choose Your Platform!