För att säkerställa att produktionen färdigställs krävs en Completion Bond eller motsvarande. Det innebär att en moderbolagsgaranti kan godkännas.