Ja, i så mening att de är av parterna fastställda.  När producenten söker ska dokumenten vara väl underbyggda och så färdiga att producenten är beredd att starta produktionen med dem som utgångspunkt. Eventuella förändringar som innebär justeringar av dessa dokument måste anmälas till Film i Väst.