Inom 20 arbetsdagar från det att ansökan kommit in till Film i Väst lämnas besked om den sökande produktionen har uppnått ställda villkor eller inte. De som fått del av produktionsrabatt meddelas via ett beslutsbrev från Film i Väst.