Det slutgilitiga beslutet fattades av Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen den 7 mars 2019. Samma dag är det möjligt att ansöka om produktionsrabatt. Deadline för första ansökningstillfället för 2019 års VGPR är den 31 mars 2019. Efter första ansökningstillfället gäller först till kvarn så länge det finns tillgängliga medel. Möjligheten att söka VGPR stängs när tillgängliga medel är slut. Totalt omfattar produktionsrabatterna sex miljoner kronor.