Film i Väst har varit drivande i införandet av nationella produktionsrabatter. Frågan har legat på Riksdagens och dess utskotts bord under en längre tid. Det är möjligt att Riksdagen fattar beslut under 2019.