Det europeiska regelverket GBER styr den regionala produktionsrabatten, och det tillåter inte att stöd ges i efterhand.