Västra Götalandsregionen är redan i dag Nordens ledande filmregion med en komplett infrastruktur för inspelning och postproduktion. Samtidigt ökar konkurrensen nationellt och internationellt. Produktionsrabatter finns i dag i alla europeiska länder utom Sverige och Danmark och är ett mycket starkt konkurrensmedel för att locka till sig framför allt internationella produktioner.

Syftet med produktionsrabatterna är:

  • att öka det internationella intresset för Västra Götaland som produktionsplats
  • att gynna utvecklingen, tillväxten och internationaliseringen av företag i Västra Götaland
  • samt stärka infrastrukturen för film och TV i Västra Götaland