Detta är ett politiskt beslut. Film i Väst har redan kring 90 miljoner kronor årligen att investera i film- och tv-produktion. Avsikten är att locka fler produktioner till Västra Götaland, projekt som annars kanske inte skulle komma hit. På så vis uppstår ett ”mervärde” för Västra Götaland, ett mervärde som gynnar både filmindustrin och andra näringsgrenar genom ökad spend i regionen.