Den granskning som revisorn ska göra kräver kontakter med myndigheter i Sverige. Kravet på svensk revisor gäller såväl svenska som internationella produktioner.