Produktionsrabatten är ett så kallat automatiskt stöd som kan sökas och tilldelas de produktioner som uppfyller de villkor som ställs i Regelverk VGPR. Det sker alltså ingen selektering av de inkomna projekten.