Produktionsrabatt kan sökas för långfilm och TV-drama som förlägger hela eller delar av sin produktion till Västra Götaland.  Produktionsrabatten kan uppgå till 30 procent av godkända produktionskostnader (spend) som omsatts i Västra Götaland.

Det är möjligt för alla produktionsbolag inom EU att söka VGPR. Om sökanden är ett produktionsbolag som inte bedriver verksamhet i Sverige krävs att Produktionen har en svensk samproducent med mandat (fullmakt) att söka och ta emot stödet samt ansvara för genomförandet för produktionen i Västra Götaland.