Film i Väst administrerar Västra Götalandsregionens Produktionsrabatter, men Västra Götalandsregionen betalar ut medlen.