Rapportering och underlag Göteborgs Stad

 • Förslaget från Göteborgs stad har inte föregåtts av någon politisk överläggning mellan staden och regionen.

 • Göteborgs Stads kulturförvaltning har inte, trots flera uppmaningar från Film i Väst, inkommit med förslag till en uppdragsbeskrivning om vad Göteborg Stad önskar att bidrag ska gå till (notera att ca 68% av omsättningen av filmproduktionen i Västsverige hamnar i Göteborg).

 • Utredningen har många svagheter, bland annat har man inte intervjuat Film i Väst, Göteborg Film Festival m fl centrala aktörer.

 • Göteborgs Stad har inte vid något tillfälle gjort en formell framställan om möjligheten till styrelseplats i Film i Väst AB. Det bör för övrigt göras till ägaren, d.v.s. Västra Götalandsregionen.

 • Film i Väst särbehandlar inte enskilda företag i Göteborg, att det blir förre filminspelningar i Göteborg är en konsekvens av Göteborgs stads beslut att ta bort stödet för Film i Väst.

 • Avsiktsförklaringen från 2013 mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Trollhättans stad hade som syfte att stärka Västra Götaland som filmregion i en tid då konkurrensen om attraktiva filmprojekt ökar väsentligt. Nu går Göteborg i motsatt riktning.

 • Intentionerna från Bengt Tolls utredning, som låg till grund för Göteborgs filmsatsning, var att

  • a) förstärka den fungerande ”filmfabriken” (Film i Väst) och

  • b) satsa på talangutveckling. Vad är kvar av de intentionerna?

HÄR PUBLICERAR FILM I VÄST REDOVISNINGEN TILL GÖTEBORGS STAD

Produktion av långfilm och merparten av tv-dramaproduktionen kräver offentliga insatser för att bli av. Selektiva och/eller automatiska offentligfinansierade regionala, nationell och transnationella program finns över hela världen. I exempelvis USA har 35 delstater stora skattefinansierade subventionsprogram för produktion av film- och tv-drama. Film- och tv-dramaproduktion äger rum i de territorier där det finns möjlighet att erhålla finansiering från en regional eller nationell filmfond/filminstitut.

Film i Väst, som ägs av Västra Götalandsregionen, investerarar varje år cirka 100 miljoner kronor i film- och tv-dramaprojekt som helt eller delvis genomförs i Västra Götaland. Filmerna och tv-dramerna ska hålla en hög internationellt gångbar konstnärlig kvalitet och/eller ha möjlighet att nå en stor engagerad publik i olika visningsfönster. Varje film- och tv-dramaproduktion ska dessutom ge en positiv lokal- och regionalekonomisk effekt i Västra Götaland, det vill säga spendera mer i Västra Götaland än vad Film i Väst investerat i projektet. Den ekonomiska effekten mäts som lön till personer som bor och betalar skatt i Västra Götaland och eller inköp av varor och tjänster i bolag med säte och verksamhet i Västra Götaland. Film i Väst och en auktoriserad revisor granskar varje projekts redovisning av spenden i länet. Om inte projektet lever upp till kraven på produktion och spend i länet ska del av de investerade medlen återbetalas.

Spenden i länet består huvudsakligen (80 %) av lön och ersättningar till filmarbetare och upphovspersoner som bor och betalar skatt i Västra Götaland, övrig spend består huvudsakligen av inköp av filmrelaterade tjänster. Se Innos och WSP:s utvärdering av Västra Götalandsregionens filmsatsningar.

Film i Väst har under åren särredovisat hur mycket produktion och vilka ekonomiska effekter som Film i Väst genererar i Göteborgs Stad. Redovisningen visar att 145 miljoner (68%) spenderades i Göteborg bara under 2017 i de filmer och tv-dramer som Film i Väst samproducerar. Projekten ger arbete åt hundratals filmarbetare som bor och betalar skatt i Göteborg och bidrar till att företag med säte i staden som erbjuder olika typer av filmrelaterade tjänster kopplade till inspelning eller postproduktion kan utvecklas och växa. Göteborg är den stad som drar ojämförligt störst nytta av Västra Götalandsregionens offensiva satsning på film.

Göteborg

Thn/Vänersb.

Övrigt

Omsättning inspelning

118 414 450 kr

34 976 062 kr

22 230 000 kr

Omsättning postproduktion

26 337 341 kr

7 542 868 kr

600 000 kr

Summa

144 751 791 kr 42 518 930 kr

22 830 000 kr

Film i Väst har de senaste åren investerat tungt i projekt som görs av talang bosatt i Göteborg. Investeringarna i dessa projekt överstiger med råge de medel Film i Väst fått som stöd av staden. Några exempel: 6 miljoner kronor i Ruben Östlunds ”The Square”, 5 miljoner kronor i Gabriella Pichlers ”Amatörer”, närmare 4 miljoner kronor i Fanni Metelius ”Hjärtat”….

Film i Västs övriga insatser på talangområdet i form av insatser i kort- och dokumentärfilmer, webserier och mikrolågbudgetfilm går till övervägande del till filmare bosatta i Göteborg.

Film i Västs investeringar är en nödvändig förutsättning för att det ska spelas i lång spelfilm och tv-drama i Göteborg och Västra Götaland. För Film i Väst har det varit viktigt att skapa en hubb för filmsatsningen i länets största stad. Göteborgs Stad ämnar nu dra sig ur filmsatsningen och ensidigt överge den avsiktsförklaring man skrivit på tillsammans med Västra Götalandsregionen och Trollhättans Stad. Det är därmed inte rimligt att en så stor andel (närmare 70 %) av den produktion som Film i Väst genererar ska förläggas till staden.

Film i Väst hotar inte. Vår uppgift är att generera internationell lyskraft och en repertoar som angår så gott som samtliga medborgare i Västra Götaland. Många av våra samproducerade filmer som har historier som utspelar sig i mindre städer och på landsorten har under de senaste åren förlagts till Göteborg med Film i Västs goda minne. Göteborg är en del av Västra Götaland och en tillgång inte minst för de filmer som behöver storstadsmiljöer. Göteborg kommer att kunna få sin rättmätiga andel av produktionen i de filmer som Film i Väst samproducerar, men inte mer. Film i Väst kommer att arbeta aktivt för att fler delar av Västra Götaland ska användas för inspelning av film- och tv-dramer. Det kommer att gynna filmerna och filmsatsningen förankring.

Film i Väst konkurrerar med en lång rad regionala filmsatsningar i Europa och globalt. Idag flyttas stora delar av svensk film- och tv-dramaproduktion till andra länder. Gemensam kraftsamling i Västra Götaland och möjligheten till både selektiv finansiering (urval byggd på konstnärlig kvalitet och publik potential) och automatiska produktionsrabatter på det man spenderar i länet är avgörande för ett territoriums nationella och internationella framgång.

Film i Väst publicerar nu all redovisning som lämnats till Göteborgs Stad under åren. Film i Väst vill bidra med transparens till den diskussion som nu förs. Film i Väst hoppas att Göteborg funderar ett varv till och vill vara med i ett samarbete som stärker staden och länet i arbetet med att bygga Europas starkaste filmregion med den bästa filmmiljön.

Se även vårt pressrum

Rapportering 2018 | Verksamhetsåret 2017

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/1-Rapport-Göteborg-Trollhättan-Vänersborg.pdf” title=”1 Rapport Göteborg Trollhättan Vänersborg”]

Rapport 2018 till Trollhättan, Vänersborg och Göteborg om Film i Västs verksamhet 2017.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/2-Bilaga-1_Rapport-uppdragsperiod-2015-2017.pdf” title=”2 Bilaga 1_Rapport uppdragsperiod 2015-2017″]

Bilaga. Rapport över uppdragsperioden 2015-2017.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/4-Bilaga-3_Årsredovisning-Film-i-Väst-AB.pdf” title=”4 Bilaga 3_Årsredovisning Film i Väst AB”]

Årsredovisning Film i Väst 2017.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/5-4-Avsiktsfrklaring-filmprod-VGR_GBG_THN.pdf” title=”5 4 Avsiktsfrklaring filmprod VGR_GBG_THN”]

Avsiktsförklaring mellan Göteborg, Trollhättan och Västra Götalandsregionen från 2013.

Rapportering 2017 | Verksamhetsåret 2016

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/1-Rapport-2016_Film-i-Väst_Gbg_Thn_1-rev-170312.pdf” title=”1 Rapport 2016_Film i Väst_Gbg_Thn_1 rev 170312″]

Rapport till Trollhättan och Göteborg om Film i Västs verksamhet 2016.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/2-Årsredovisning-2016.pdf” title=”2 Årsredovisning 2016″]

Årsredovisning för Film i Väst 2016.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/2.1-Verksamhetsberttelse-2016-Bilaga-1-Premirer-2016-Svensk-och-internationell-lng-spelfilm-och-lng-dokumentr.pdf” title=”2.1 Verksamhetsberttelse 2016 Bilaga 1 Premirer 2016 Svensk och internationell lng spelfilm och lng dokumentr”]

Film i Västs premiärer 2016

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/2.2-Verksamhetsberttelse-Bilaga-2-Publikstatistik-TV-2016.pdf” title=”2.2 Verksamhetsberttelse Bilaga 2 Publikstatistik TV 2016″]

Så många såg Film i Västs samproduktioner 2016.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/4-Utdrag-utvecklingsplan-Film-i-Väst_YG.pdf” title=”4 Utdrag utvecklingsplan Film i Väst_YG”]

Utdrag ur utvecklingsplan för Film i Väst från Västra Götalandsregionens Regionutvecklingssekretariat.

Rapportering 2016 | Verksamhetsåret 2015

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-2015_Film-Väst.pdf” title=”Rapport 2015_Film Väst”]

Rapport Film i Väst 2015.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/Produktionsbeslut_2015.pdf”]

Produktionsbeslut 2015.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/Årsredovisning-2015-inkl-revisionsberättelse_Deloitte.pdf” title=”Årsredovisning 2015 inkl revisionsberättelse_Deloitte”]

Årsredovisning Film i Väst 2015.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/BRUTTOLISTA.pdf”]

Film i Västs investeringar i film och tv-drama 2015.

[pdf-embedder url=”https://filmivast.se/wp-content/uploads/2018/12/Kompletterande-uppgifter1.pdf” title=”Kompletterande uppgifter1″]

Kompletterande uppgifter Film i Västs investeringar i film och tv-drama 2015.

Övrig rapportering

Evaluation and Strategic Analysis Film i Väst