Film i Väst förstärker sin organisation och utlyser fyra tjänster:

  • Två Senior Executive Co-Productions
  • En talangansvarig
  • En avtalshandläggare

Senior Executive Co-Productions
Film i Väst bistår valda film- och tv-projekt med kapital, kompetens och nätverk som stärker projektets förmåga att bli nationellt och internationell framgångsrikt. Nu söker vi två medarbetare till den produktionsgrupp som bereder projekt för investeringsbeslut. Arbetet som Senior Executive Co-Productions består i att utvärdera inkomna projekt i dialog med Film i Västs produktionschef, projektägare och andra intressenter. Medarbetare i produktionsgruppen rapporterar till produktionschefen, som har den yttersta beslutsrätten.

Vi söker personer med gedigen och dokumenterad kunskap om film och tv-drama, dess aktörer och de sammanhang de verkar i. Ett krav är erfarenhet av att fatta konstnärligt och/eller publikt motiverade beslut med en gedigen nationell och internationell orientering inom film- och tv-drama. En mycket god förmåga att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska är en förutsättning. Det är viktigt att ha förmåga att kunna arbeta både i team och självständigt.

Talangansvarig
Film i Väst söker en person som ska ansvara för och utveckla bolagets talangsatsning. Målet är att förnya och modernisera talangutvecklingsarbetet för att stärka Film i Västs konstnärliga och publika resultat. I ansvaret ingår också Film i Västs kortfilmssatsning.

Talangansvarig ingår i Film i Västs produktionsgrupp och rapporterar till produktionschef. Talangansvarig ska löpande bistå produktionsgruppen med orientering och kunskap om nya talanger (främst regissörer, manusförfattare och kreativa producenter).

Vi söker en person med dokumenterad kunskap om filmens aktörer och de sammanhang de verkar i. Personen ska ha en god orientering om unga talanger inom filmområdet. Erfarenhet av att fatta konstnärligt och/eller publikt motiverade beslut och en gedigen nationell och internationell orientering är önskvärda. En mycket god förmåga att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska med olika aktörer och intressenter krävs. Det är viktigt att ha förmåga att kunna arbeta både i team och självständigt.

Avtalshandläggare 
Film i Väst söker en medarbetare till avtalsgruppen som bereder och förhandlar de samproduktionsavtal och övriga avtal som bolagets samproduktioner genererar. Avtalshandläggare följer också upp tidigare ingångna avtal bland annat genom att begära in och granska ekonomiska redovisningar. Utöver dessa huvuduppgifter ingår att bereda diverse andra ärenden av juridisk karaktär. Gruppen leds av finanschefen.

Vi letar efter en person med adekvat kunskap och viss erfarenhet av juridiskt arbete med ett starkt intresse för avtalsjuridik. En mycket god förmåga att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska med olika aktörer och intressenter krävs. Det är viktigt att ha förmåga att kunna arbeta både i team och självständigt. Tidigare erfarenhet inom film eller tv är en fördel.

Ansökningar ska vara inne senast den 26 november. Intervjuer sker löpande.

Om Film i Väst
Film i Väst är en ledande aktör i europeiska filmvärld och en av de mest framgångsrika regionala filmverksamheterna mätt i konstnärliga och publika framgångar. Film i Väst investerar i svensk och internationell långfilm och i huvudsak svenskt tv-drama. Film i Väst ägs av Västra Götalandsregionen. Investeringsbeslut styrs av ägardirektiv och uppdrag med högt ställda publika och/eller konstnärliga mål. Film i Västs samproduktioner ska ge nationell och internationell lyskraft, nå och angå de flesta medborgare i Västra Götaland och stärka länets position som ledande film- och tv-region.
Film i Väst är samproducent i de projekt vi investerar i och ingår därmed i producentledet. Film i Väst ställer territoriella krav som sammantaget ska bidra till att ge positiva regionalekonomiska effekter och stärka länets kreativa potential och infrastruktur.