Public Film Funding at a Crossroads

Film i Väst Analysis är en del av Film i Väst som specialiserat sig på omvärldsbevakning, branschanalys och strategisk utveckling inom film och den audiovisuella sektorn. En del av arbetet resulterar i rapporter som analyserar utvecklingen under de närmaste åren. Ett speciellt fokus riktas mot den offentliga filmfinansieringen. Arbetet leds av Tomas Eskilsson, som leder Film i Väst Analysis.

Kontakt: Tomas Eskilsson, tomas.eskilsson@filmivast.se.

Hemsida: www.analysis.filmivast.se

Rapporter att ladda ner

All that is solid melts into air

Under filmfestivalen i Venedig presenterades andra delen i rapportserien Public Film Funding at a Crossroads med titeln All that is solid melts into air. Den paneuropeiska, helt unika rapporten analyserar och diskuterar det framtida syftet och relevansen med offentlig film och audiovisuell politik. Nu släpps även elva separata landrapporter som mer på djupet analyserar utvecklingen i respektive länder. Alla rapporter är på engelska och går att ladda ner här.

Summary: All that is solid melts into air

Sammanfattning av All that is solid melts into air

Public Film Funding at a Crossroads, update June 2022

En uppdaterad rapport av Public Film Funding at a Crossroads, juni 2022

Public Film Funding at a Crossroads

Public Film Funding at a Crossroads baseras på fler än 700 intervjuer med nyckelpersoner inom hela Europas film- och audiovisuella sektor som alla fått reflektera över sina egna roller och hur den offentliga filmfinansieringen ser ut fram till 2030.

Rapporter att ladda ner

Creative Overload

Den brittiska journalisten och festivalkännaren Wendy Mitchell undersöker i Creative Overload ”the golden age of content” ur manusförfattarnas och regissörernas perspektiv i en värld när alla möjligheter finns, samtidigt som klyftan växer mellan biograffilmen och dramaseriens avsnittstänk.

Streaming Giants and Public Film Funds

Den brittiske journalisten, konsulten och analytikern kring film och media, Michael Gubbins, diskuterar i sin rapport Streaming Giants and Public Film Funding hur offentlig filmfinansering ska förhålla sig till de snabbt framväxande strömningsjättarna.