Mikael Fellenius, vd Film i Väst

BIld: Gus Kaage/Film i Väst, fri mot angivande av källa. Ladda ner bilden genom att klicka på länken nedan.

Kristina Börjeson, Produktionschef, Film i Väst

BIld: Gus Kaage/Film i Väst, fri mot angivande av källa. Ladda ner bilden genom att klicka på länken nedan.

Logotyp, positiv, jpg, Film i Väst

För Illustratorfil eller andra filformat, mejla gus.kaage@filmivast.se eller 0707-58 16 33. Ladda ner genom att klicka på länken nedan.