Film i Västs ansökningsportal

Film i Väst har ett digitalt onlinesystem för ansökningar om samproduktion av långfilm och tv-drama, kort- och dokumentärfilm.

Producenter som vill ansöka om samproduktion med Film i Väst ska gå genom portalen:

https://portalen.filmivast.se

Mycket av den fortsatta kommunikationen med oss kring projekten kommer att gå via systemet.

Varje produktionsbolag skapar med första ansökan ett företagskonto i ansökningsportalen med bolagets organisationsnummer. Företaget kan sedan ha flera användare (producenter) kopplade till detta konto. Projekten hanteras administrativt tillsammans med Film i Väst på detta sätt, från ansökning till slutleverans.

För frågor, kontakta Rebecka Beckman, rebecka.beckman@filmivast.se eller Christina Bredelius christina.bredelius@filmivast.se

Kontakt

Rebecka Beckman
Rebecka BeckmanBusiness Affairs Executive
Your Content Goes Here
Christina Bredelius
Christina BredeliusProduction Advisor
Your Content Goes Here