Film i Väst om kortfilm & kort dokumentär2019-01-10T10:28:57+00:00

Film i Väst samproducerar kortfilm i talangutvecklingssyfte. Varje år inkommer cirka 80 ansökningar, av dem investerar Film i Väst i ungefär 20. Målet är att främja regionala semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilm och TV-drama. Kortfilmsverksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning. Den ska leda till en utveckling av ny, ung talang, filmarbetare och produktionsbolag verksamma i Västra Götaland samt till en fortsatt framväxt av film- och medieindustrins infrastruktur i regionen.

Vilka är bedömningskriterierna?

 • Film i Väst investerar i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för god publik exponering. Hänsyn tas till kulturell mångfald och jämställdhet (med målet 50/50-spridning bland författare, regissörer och producenter). Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas också.

När går det att ansöka?

2018 är det fem deadlines:

 • 5 februari
 • 5 april
 • 1 juni
 • 30 augusti
 • 1 november

Svar på ansökan beräknas till sex veckor. 

Följande prioriteras:

 • projekt från upphovspersoner och produktionsbolag skrivna i/med säte i Västra Götaland, i första hand långsiktiga samarbeten
 • projekt som förlägger hela eller delar av produktionen till Västra Götaland
 • projekt med A-funktioner skrivna i och verksamma i Västra Götaland
 • ung talang
 • filmer för barn och ungdom

Vem kan ansöka?
För att kunna söka krävs att projektet har en producent eller produktionsbolag, som ansöker om en samproduktionsinsats. Film i Väst agerar som samproducent med krav på rättigheter och avkastning.

Film i Väst kan endast delta i produktioner som har annan finansiering, som insatser från SFI, SVT etc. Film i Väst betalar ej ut insats till privatpersoner. Det är möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. Film i Väst investerar maximalt 25 procent av filmens budget.

Växthusstöd till unga, mindre erfarna filmskapare delas ut via FilmCloud. Läs mer om FilmCloud här.

Vad ska ansökan innehålla?
Till ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan. Dokument som behöver bifogas ansökan:

 • Projektpresentation
 • Manus
 • Tidplan
 • Budget
 • Finansieringsplan
 • Distributionsplan
 • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner
 • Arbetsprov

Vart ska ansökan skickas?
Samtliga ansökningar sker via denna länk.

Hur fattas besluten?
Det inkomna projektet behandlas av Film i Västs kortfilmsansvariga, Ami Ekström. Frågor om ansökan besvaras av Ami Ekström (ami.ekstrom@filmivast.se).

Vad händer sedan?
När Film Väst lämnat positivt besked på ansökan ska ett samproduktionsavtal upprättas. Producenten levererar i samråd med Film Väst ett avtalsförslag som diskuteras vidare med Film Västs avtalshandläggare Rebecka Beckman.

WELCOME TO FILM I VÄST

Film i Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.