Korta format

Film i Väst samproducerar korta format framförallt i talangutvecklingssyfte. Varje år inkommer cirka 60 ansökningar, av dem investerar Film i Väst i ungefär 15 stycken. Målet är att främja regionala semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilm och TV-drama. Film i Västs insatser inom korta format ska kännetecknas av hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning. Den ska leda till en utveckling av ny talang, filmarbetare och produktionsbolag verksamma i Västra Götaland samt till en fortsatt framväxt av film- och medieindustrins infrastruktur i regionen.

Vilka är bedömningskriterierna?
Film i Väst investerar i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för god publik exponering. Hänsyn tas till kulturell mångfald och jämställdhet (med målet 50/50-spridning bland författare, regissörer och producenter). Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas också. När det kommer till kortfilm så samproducerar Film i Väst endast i undantagsfall projekt som förväntas bli längre än 15 minuter. I övrigt räknas korta format som projekt där den totala längden är under 60 minuter.

När går det att ansöka?
Ansökningar för kort format tas emot löpande under året.

Följande prioriteras:

 • projekt från upphovspersoner och produktionsbolag skrivna i/med säte i Västra Götaland, i första hand långsiktiga samarbeten
 • projekt som förlägger hela eller delar av produktionen till Västra Götaland
 • projekt med A-funktioner skrivna i och verksamma i Västra Götaland
 • ung talang
 • filmer för barn och ungdom

Vem kan ansöka?
För att kunna söka krävs att projektet har en producent eller produktionsbolag, som ansöker om en samproduktionsinsats. Film i Väst agerar som samproducent med krav på rättigheter och avkastning, och ger alltså inte stöd.

Film i Väst kan endast delta i produktioner som har annan finansiering, som insatser från ett filminstitut, SVT, Konstnärsnämnden etc. Film i Väst betalar ej ut insats till privatpersoner. Det är möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. Film i Väst investerar vanligtvis maximalt 25 procent av filmens budget.

Projektstöd till mindre erfarna filmskapare mellan 18 och 30 år delas ut via FilmCloud. Läs mer om deras verksamhet på www.filmcloud.se.

Vad ska ansökan innehålla?
Till ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan. Dokument som behöver bifogas ansökan:

 • Projektpresentation
 • Manus
 • Tidplan
 • Budget (inkl spendbudget)
 • Finansieringsplan
 • Distributionsplan
 • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner
 • Arbetsprov

Vart ska ansökan skickas?
Alla ansökningar ska skickas via Film i Västs ansökningsportal som hittas på www.portalen.filmivast.se. Observera att för att skicka in en ansökan så måste du ha registrerat ett konto som sedan godkänts manuellt av Film i Väst.

Hur fattas besluten?
Det inkomna projektet behandlas av Jenny Luukkonen, jenny.luukkonen@filmivast.se, ansvarig för talang, korta format och dokumentär. Handläggningstiden är max 6 veckor efter inskickad ansökan, dock i samband med jul- och sommarsemester kan den utökas. Vanligtvis handläggs inga projekt under juli eller 15 december-15 januari.

Vad händer sedan?
Om Film i Väst lämnar positivt besked på ansökan ska ett samproduktionsavtal upprättas så snart filmens producent kan låsa finansieringsplanen. Producenten levererar i samråd med Film i Väst ett avtalsförslag som diskuteras vidare med Film i Västs avtalshandläggare Richard Sandblom.