Deadlines för att söka samproduktion för kortfilm (fiktion och dokumentär) under 2019 är 5 maj, 15 augusti och 15 oktober. Ansökningar som kommer in efter deadline i augusti behandlas alltså först i samband med deadline i oktober. Sök via Film i Västs ansökningsportal https://portalen.filmivast.se. Observera att för att skicka in en ansökan så måste du ha registrerat ett konto som sedan godkänts manuellt av Film i Väst. Skapa därför ditt konto i god tid innan deadline.

Vid frågor om regler för samproduktion av kortfilm, se Film i Västs hemsida. Har du ytterligare frågor så kontakta Jenny Luukkonen, ansvarig för kortfilm, dokumentär och talang, på jenny.luukkonen@filmivast.se.

* * *

Film i Väst samproducerar kortfilm framförallt i talangutvecklingssyfte. Varje år inkommer cirka 80 ansökningar, av dem investerar Film i Väst i ungefär 20. Målet är att främja regionala semiprofessionella filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilm och TV-drama. Kortfilmsverksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning. Den ska leda till en utveckling av ny talang, filmarbetare och produktionsbolag verksamma i Västra Götaland samt till en fortsatt framväxt av film- och medieindustrins infrastruktur i regionen.

Vilka är bedömningskriterierna?
Film i Väst investerar i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för god publik exponering. Hänsyn tas till kulturell mångfald och jämställdhet (med målet 50/50-spridning bland författare, regissörer och producenter). Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas också.

När går det att ansöka?
Det finns vanligtvis fyra ansökningstillfällen per år, två på våren och två på hösten. Under 2019 finns följande deadlines: 5 maj, 15 augusti och 15 oktober.  Ansökningar som kommer in efter deadline i augusti behandlas alltså först i samband med deadline i oktober, osv. Dessa deadlines gäller även kort dokumentärfilm.

Följande prioriteras:

 • projekt från upphovspersoner och produktionsbolag skrivna i/med säte i Västra Götaland, i första hand långsiktiga samarbeten
 • projekt som förlägger hela eller delar av produktionen till Västra Götaland
 • projekt med A-funktioner skrivna i och verksamma i Västra Götaland
 • ung talang
 • filmer för barn och ungdom

Vem kan ansöka?
För att kunna söka krävs att projektet har en producent eller produktionsbolag, som ansöker om en samproduktionsinsats. Film i Väst agerar som samproducent med krav på rättigheter och avkastning.

Film i Väst kan endast delta i produktioner som har annan finansiering, som insatser från SFI, SVT etc. Film i Väst betalar ej ut insats till privatpersoner. Det är möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. Film i Väst investerar vanligtvis maximalt 25 procent av filmens budget.

Projektstöd till mindre erfarna filmskapare mellan 18 och 30 år delas ut via FilmCloud. Läs mer om deras verksamhet på www.filmcloud.se.

Vad ska ansökan innehålla?
Till ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan. Dokument som behöver bifogas ansökan:

 • Projektpresentation
 • Manus
 • Tidplan
 • Budget (inkl spendbudget)
 • Finansieringsplan
 • Distributionsplan
 • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner
 • Arbetsprov

Vart ska ansökan skickas?
Alla ansökningar ska skickas via https://portalen.filmivast.se. Observera att för att skicka in en ansökan så måste du ha registrerat ett konto som sedan godkänts manuellt av Film i Väst. Skapa därför ditt konto i god tid innan deadline.

Hur fattas besluten?
Det inkomna projektet behandlas av Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, kortfilm och dokumentär. Beslut tas i Film i Västs produktionsgrupp som ses regelbundet. Handläggningstiden är max 6 veckor efter deadline.

Vad händer sedan?
När Film Väst lämnat positivt besked på ansökan ska ett samproduktionsavtal upprättas. Producenten levererar i samråd med Film Väst ett avtalsförslag som diskuteras vidare med Film Västs avtalshandläggare Frida Strandberg.