Korta format

Mål och syfte
Film i Väst samproducerar korta format framförallt i talangutvecklingssyfte. Målet är att främja nya   filmskapares möjligheter att utvecklas och etablera sig som professionella inom långfilm och dramaserier. Film i Västs samproduktioner inom korta format ska kännetecknas av hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning. Investeringarna ska leda till utveckling av ny talang, filmarbetare och produktionsbolag verksamma i Västra Götaland samt till en fortsatt framväxt av film- och medieindustrins infrastruktur i regionen.

Vem kan söka
För att kunna söka krävs det att projektet har en producent (producent och regissör kan vara samma person) och ett produktionsbolag som ansöker om en samproduktionsinsats, insatsen kan ej betalas ut till privatpersoner. Film i Väst agerar som samproducent med krav på rättigheter och del av intäkterna, och ger alltså inte stöd.

Film i Väst kan endast ingå i produktioner som har annan finansiering, utöver produktionsbolagets egna insatser, från till exempel ett filminstitut, SVT, Konstnärsnämnden eller kommunalt stöd. Det är möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. Film i Västs investering är vanligtvis maximalt 25 procent av filmens budget.

Vad kan man söka för?
Film i Väst tar emot ansökningar för både fiktion, dokumentär och hybridprojekt. När det gäller kortfilm samproducerar Film i Väst endast i undantagsfall projekt som förväntas bli längre än 15 minuter. I övrigt räknas korta format som projekt där den totala längden är under 60 minuter. Det är möjligt att söka för webbserier och andra projekt som distribueras via digitala plattformar.

Projekt ska anses vara i utveckling för att samproduktion ska vara aktuellt. Film i Väst går inte in i projekt som redan är inspelade, eller som planerar att genomföra sin inspelning utanför Västra Götaland om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningskriterier
En bedömning görs av projektet utifrån följande kriterier:

 • manus/vision
 • ämne/tematik
 • målgrupp
 • konstellationen regi/manus/producent
 • upphovspersonernas tidigare erfarenheter och eventuella framgångar
 • produktionsbolagets tidigare erfarenheter och eventuella framgångar
 • projektets budget och möjligheter till finansiering
 • projektets effekt på den regionala infrastrukturen
 • projektets publika potential
 • projektets internationella potential

När och hur ansöker man
Ansökningar kan göras löpande, Film i Väst använder sig inte av deadlines annat än för specifika satsningar. Handläggningstiden är sex veckor för nyinkomna projekt och Film i Väst lämnar under beslutsprocessen kommentarer löpande på manus, produktionen och distributionen.

Alla ansökningar sker via https://portalen.filmivast.se

Checklista
Till ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan. Dokument som behöver bifogas ansökan:

 • Projektpresentation
 • Manus
 • Tidplan
 • Budget (inkl spendbudget)
 • Finansieringsplan
 • Distributionsplan
 • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner
 • Arbetsprov

Här finns exempel på hur en budget kan se ut där det framgår vad som spenderas i Västra Götaland och vad som är egeninsatser.

Så går vi vidare/beslutsordning
Ansökan för samproduktion av korta format hanteras av Jenny Luukkonen. Projekten diskuteras löpande i Film i Västs produktionsgrupp utifrån principen om maximal måluppfyllelse. Beslut om samproduktion av projekt fattas av Film i Västs produktionschef Kristina Börjeson. Besluten är relaterade till Film i Västs mål.

De generella villkoren för Film i Västs samproduktioner framgår av Film i Västs regelverk för samproduktioner. Vid positivt beslut ska ett samproduktionsavtal upprättas mellan Film i Väst och produktionsbolaget. På Film i Väst förhandlas avtalen för korta format av Richard Sandblom.

Produktionen ska föra en aktiv dialog med Film i Väst när det gäller rekryteringen av personal och valet av leverantörer. Film i Västs rådgivning är neutral. Rådgivning lämnas av Film i Väst produktionsrådgivare Christina Bredelius.

Ett bra verktyg för att själv orientera sig är www.filmservice.se. Här finns aktuella uppgifter kring leverantörer, filmarbetare, statister, locations, uthyrning etc.

Kontaktpersoner

Jenny Luukkonen, Executive co-productions
Tel: +46 (0) 703 68 89 61
jenny.luukkonen@filmivast.se

Kristina Börjeson, Produktionschef
Tel: +46 (0) 765 01 20 66
kristina.borjeson@filmivast.se

Richard Sandblom, avtalsförhandlare
Tel: +46 (0) 765 42 29 59
richard.sandblom@filmivast.se

Christina Bredelius, produktionsrådgivare
Tel: +46 (0) 707 73 16 99
christina.bredelius@filmivast.se

Kontakt

Jenny Luukonen
Jenny LuukonenAnsvarig korta format
Your Content Goes Here
Kristina Börjeson
Kristina BörjesonProduktionschef
Your Content Goes Here
Richard Sandblom
Richard SandblomAvtal korta format
Your Content Goes Here
Christina Bredelius
Christina BredeliusProduktionsrådgivare
Your Content Goes Here