Långfilm – ansökan, beslut, genomförande och checklista2018-09-20T09:39:20+00:00

Långfilmsverksamhetens mål och beslutsordning

Mål och beslutsordning

Beslut om samproduktion av långfilmsprojekt fattas av Film i Västs produktionschef/konstnärlige ledare, Peter Possne, och finanschef, Katarina Krave. Besluten är relaterade till Film i Västs mål.

De långfilmer som väljs ska antingen bedömas ha hög konstnärlig internationellt gångbar kvalitet och/eller möjlighet att nå ett stort publikt genomslag. Hög konstnärlig kvalitet tolkas som möjlighet att väljas till de stora prestigefulla internationella filmfestivalerna. Ett stort publikt genomslag tar sitt avstamp i minimum 200 000 biobesök. De valda projekten ska bidra till att utveckla infrastrukturen för produktionen av rörliga bilder i Västra Götaland.

Projekten diskuteras löpande i Film i Västs produktionsgrupp utifrån principen om maximal måluppfyllelse.

Ansökningar skickas till https://portalen.filmivast.se

Ansökan

Etablerade producenter och produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av långfilmsproduktion kan ansöka om medfinansiering av filmprojekt. Internationella produktionsbolag behöver ett svenskt produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av filmproduktion i Västra Götaland som partner. För internationella filmprojekt gäller att väsentliga delar av finansieringen (i första hand den från projektets ursprungsland) ska vara säkrad. I ansökan ska det framgå vilket produktionsbolag som söker och nödvändiga kontaktuppgifter (telefon, e-post och adress).

Checklista
Ansökan ska innehålla följande dokument. Fetade punkter ska vara med från början, övriga kan kompletteras:

 1. Manus
 2. Finansieringsplan
 3. Projektbeskrivning
 4. Budget
 5. CV för producent, regissör, manusförfattare
 6. Regissörens och producentens vision
 7. Distributionsintyg/avtal
 8. Estimat från distributör och plan för filmens lansering
 9. Estimat och plan för internationell lansering från internationellt sales-bolag
 10. Cast och andra nyckelfunktioner
 11. Spend: vilka moment som ska göras i Västra Götaland samt en ekonomisk redogörelse för dessa.

Alla ansökningar sker till https://portalen.filmivast.se

Handläggningstiden är sex veckor för nyinkomna projekt. Produktionsgruppen arbetar även med externa lektörer. Film Väst lämnar under beslutsprocessen löpande kommentarer på manus, produktionen och distributionen.

Frågor om ansökan från svenska produktionsbolag besvaras av Ami Ekström (ami.ekstrom@filmivast.se) och Anthony Muir (anthony.muir@filmivast.se).

Frågor om ansökan från internationella produktioner av Anthony Muir (anthony.muir@filmivast.se).

Så går vi vidare

De generella villkoren för Film i Västs samproduktioner framgår av Film i Västs regelverk och riktlinjer för samproduktion av långfilm och TV-drama. Vid positivt beslut ska ett samproduktionsavtal upprättas. Förslag på samproduktionsavtal upprättas av huvudproducenten.

På Film i Väst förhandlas samproduktionsavtal av Katarina Krave med bistånd av Rebecka Beckman.

Produktionen ska föra en aktiv dialog med Film i Väst när det gäller rekryteringen av personal och valet av leverantörer. Film i Västs rådgivning är neutral. Rådgivning lämnas av Film i Väst produktionsrådgivare Susanne Lundberg.

Ett bra verktyg för att själv orientera sig är: www.filmservice.se. Här finns aktuella uppgifter kring leverantörer, filmarbetare och statister.

Produktionsgrupp

Peter Possne
Peter PossneProduktionschef/konstnärlig ledare
Anthony Muir
Anthony MuirSenior Executive Co-Productions
Ami Ekström
Ami EkströmSenior Executive Co-Productions
Katarina Krave
Katarina KraveCFO

WELCOME TO FILM I VÄST

Film i Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.