Dokumentär långfilm

Mål och syfte
Film Väst har som målsättning att medverka i dokumentärfilmer som bedöms vara konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt, samt ha potential för filmfestivaler, bio, tv eller annan möjlig publik exponering. De dokumentärer som väljs ut för samproduktion ska anses hålla en hög kvalitet och ska sammantaget ge en bredd vad gäller form, innehåll och spridning. Projekt som bidrar till förnyelse, liksom utveckling av talang, produktionsbolag och filmbranschens infrastruktur i Västra Götaland prioriteras.

Vem kan söka
Producenter och produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av filmproduktion kan ansöka om samproduktion av filmprojekt.

Vad kan man söka för
Samproduktionsmedel kan sökas för projekt över 60 minuter som kan anses vara i utveckling.

Bedömningskriterier
En bedömning görs av projektet utifrån följande kriterier:

 • vision/ämne/tematik
 • målgrupp
 • konstellationen regi/producent
 • upphovspersonernas tidigare erfarenheter och framgångar
 • produktionsbolagets tidigare erfarenheter och framgångar
 • projektets budget och möjligheter till finansiering
 • projektets effekt på den regionala infrastrukturen
 • projektets publika potential
 • projektets internationella potential

När och hur ansöker man
Ansökningar kan göras löpande, Film i Väst använder sig inte av deadlines annat än för specifika satsningar. Handläggningstiden är sex veckor för nyinkomna projekt och Film i Väst lämnar under beslutsprocessen kommentarer löpande på manus, produktionen och distributionen.

Alla ansökningar sker via https://portalen.filmivast.se

Checklista
Ansökan ska innehålla följande dokument. De fem första punkterna ska bifogas vid ansökan, övriga kan kompletteras i efterhand:

 • Synopsis
 • Finansieringsplan
 • Spendbudget
 • Projektbeskrivning
 • Arbetsprov
 • Budget
 • CV för producent och regissör
 • Beskrivning av övriga nyckelfunktioner
 • Distributionsplan
 • Regissörens och producentens vision
 • Distributionsintyg/avtal
 • Estimat från distributör och plan för filmens lansering
 • Estimat och plan för internationell lansering från internationellt sales-bolag

Så går vi vidare/beslutsordning
Ansökan för samproduktion av svensk dokumentärfilm hanteras av Jenny Luukkonen. Projekten diskuteras löpande i Film i Västs produktionsgrupp utifrån principen om maximal måluppfyllelse. Beslut om samproduktion av dokumentärfilm fattas av Film i Västs produktionschef Kristina Börjeson. Besluten är relaterade till Film i Västs mål.

De generella villkoren för Film i Västs samproduktioner framgår av Film i Västs regelverk för samproduktioner. Vid positivt beslut ska ett samproduktionsavtal upprättas. Förslag på samproduktionsavtal upprättas av huvudproducenten. På Film i Väst förhandlas samproduktionsavtal för dokumentärfilm av Richard Sandblom.

Produktionen ska föra en aktiv dialog med Film i Väst när det gäller rekryteringen av personal och valet av leverantörer. Film i Västs rådgivning är neutral. Rådgivning lämnas av Film i Väst produktionsrådgivare Christina Bredelius.

Ett bra verktyg för att själv orientera sig är www.filmservice.se. Här finns aktuella uppgifter kring leverantörer, filmarbetare, statister, locations, uthyrning etc.

Kontakt

Jenny Luukonen
Jenny LuukonenAnsvarig lång dokumentär
Your Content Goes Here
Kristina Börjeson
Kristina BörjesonProduktionschef
Your Content Goes Here
Richard Sandblom
Richard SandblomAvtal lång dokumentär
Your Content Goes Here
Christina Bredelius
Christina BredeliusProduktionsrådgivare
Your Content Goes Here