Film Väst om dokumentär långfilm2016-11-01T18:07:05+00:00

Film Väst ska inom dokumentärfilm verka för:

 • Relevant, hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning.
 • Utveckling av ny, ung talang bosatt i Västra Götaland.
 • Utveckling av produktionsbolag verksamma i Västra Götaland.
 • Utveckling av filmbranschens infrastruktur i Västra Götaland.

Bedömningskriterier för dokumentärfilm:

 • Film Väst har som målsättning att medverka i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för filmfestivaler, bio, tv och annan möjlig publik exponering.
 • Upphovspersoner och produktionsbolag är aspekter som beaktas ur ett för Västra Götaland gynnsamt utvecklingsperspektiv.
 • Kulturell mångfald och jämställdhet beaktas. Målet för det senare är en 50/50-spridning bland författare, regissörer och producenter.
 • Ung talang prioriteras.
 • Filmer för barn och ungdom prioriteras.
 • Projekt med A-funktioner boende och verksamma i Västra Götaland prioriteras.
 • Trovärdiga och långsiktiga samarbeten med produktionsbolag och upphovspersoner verksamma i Västra Götaland prioriteras.
 • Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas.

WELCOME TO FILM I VÄST

Film i Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.