Dokumentär långfilm

Film Väst ska inom dokumentärfilm verka för:

 • Relevant, hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning.
 • Utveckling av ny, ung talang bosatt i Västra Götaland.
 • Utveckling av produktionsbolag verksamma i Västra Götaland.
 • Utveckling av filmbranschens infrastruktur i Västra Götaland.

Bedömningskriterier för dokumentärfilm:

 • Film Väst har som målsättning att medverka i filmproduktioner som bedöms konstnärligt kvalitativa och publikt intressanta både nationellt och internationellt samt med potential för filmfestivaler, bio, tv och annan möjlig publik exponering.
 • Upphovspersoner och produktionsbolag är aspekter som beaktas ur ett för Västra Götaland gynnsamt utvecklingsperspektiv.
 • Kulturell mångfald och jämställdhet beaktas. Målet för det senare är en 50/50-spridning bland författare, regissörer och producenter.
 • Ung talang prioriteras.
 • Filmer för barn och ungdom prioriteras.
 • Projekt med A-funktioner boende och verksamma i Västra Götaland prioriteras.
 • Trovärdiga och långsiktiga samarbeten med produktionsbolag och upphovspersoner verksamma i Västra Götaland prioriteras.
 • Projektets ekonomiska och tekniska förutsättningar samt producentens förutsättningar att genomföra produktionen värderas.