TV-drama – ansökan, beslut och genomförande2018-09-20T09:43:18+00:00

Beslutsordning och ansökan

Inkomna projekt diskuteras löpande i Film i Västs produktionsgrupp. Externa lektörer/konsulter deltar vid behov.

Beslut fattas av Film i Västs produktionschef, Peter Possne, och Finanschef, Katarina Krave.

Beslut meddelas av produktionsgruppen.

Vem kan söka?
Etablerade producenter och produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av TV-drama- eller långfilmsproduktion kan ansöka om medfinansiering. Internationella produktionsbolag behöver ett svenskt produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av TV-drama/långfilmsproduktion i Västra Götaland som partner.

Merparten av finansieringen ska vara säkrad och minst ett sändande TV-företag ska medverka i finansieringen och produktionens genomförande.

Checklista
Ansökan ska innehålla följande dokument. Fetade punkter ska vara med från början, övriga kan kompletteras.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 1. Manus
 2. Finansieringsplan
 3. Projektbeskrivning
 4. Budget
 5. CV för producent, regissör, manusförfattare
 6. Regissörens och producentens vision
 7. Avtal med sändande TV-företag
 8. Estimat från sändande TV-företag, DVD- och VOD-distributör och plan för TV-dramats lansering
 9. Estimat och plan för internationell lansering från internationellt sales-bolag
 10. Cast och andra nyckelfunktioner
 11. Spend: vilka moment som ska göras i Västra Götaland samt en ekonomisk redogörelse för dessa.

Alla ansökningar skickas till https://portalen.filmivast.se

Handläggningstiden är sex veckor för nyinkomna projekt. Produktionsgruppen arbetar även med externa lektörer. Film i Väst lämnar under beslutsprocessen löpande kommentarer på manus, produktionen och distributionen.

Så går vi vidare

De generella villkoren för Film i Västs samproduktioner framgår av Film i Västs regelverk och riktlinjer för samproduktion av långfilm och TV-drama. Vid positivt beslut ska ett samproduktionsavtal upprättas. Förslag på samproduktionsavtal upprättas av huvudproducenten.

På Film i Väst förhandlas samproduktionsavtal av Katarina Krave med bistånd av Rebecka Beckman.

Produktionen ska föra en aktiv dialog med Film i Väst när det gäller rekryteringen av personal och valet av leverantörer. Film i Västs rådgivning är neutral. Rådgivning lämnas av Film i Väst produktionsrådgivare Susanne Lundberg.

Ett bra verktyg för att själv orientera sig är: www.filmservice.se. Här finns aktuella uppgifter kring leverantörer, filmarbetare och statister.

WELCOME TO FILM I VÄST

Film i Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.