Dramaserier

Beslutsordning och ansökan

 • Inkomna projekt diskuteras löpande i Film i Västs produktionsgrupp
 • Beslut fattas av Film i Västs produktionschef Kristina Börjeson.
 • Beslut meddelas av produktionsgruppen.

Vem kan söka

Etablerade producenter och produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av TV-drama- eller långfilmsproduktion kan ansöka om medfinansiering. Internationella produktionsbolag behöver ett svenskt produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av TV-drama/långfilmsproduktion i Västra Götaland som partner.

Merparten av finansieringen ska vara säkrad och minst ett sändande TV-företag ska medverka i finansieringen och produktionens genomförande.

Checklista

Ansökan ska innehålla följande dokument. Fetade punkter ska vara med från början, övriga kan kompletteras.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 1. Manus
 2. Finansieringsplan
 3. Projektbeskrivning
 4. Budget
 5. CV för producent, regissör, manusförfattare
 6. Regissörens och producentens vision
 7. Avtal med sändande TV-företag
 8. Estimat från sändande TV-företag, DVD- och VOD-distributör och plan för TV-dramats lansering
 9. Estimat och plan för internationell lansering från internationellt sales-bolag
 10. Cast och andra nyckelfunktioner
 11. Spend: vilka moment som ska göras i Västra Götaland samt en ekonomisk redogörelse för dessa.

Alla ansökningar skickas till https://portalen.filmivast.se

Handläggningstiden är sex veckor för nyinkomna projekt. Produktionsgruppen arbetar även med externa lektörer. Film i Väst lämnar under beslutsprocessen löpande kommentarer på manus, produktionen och distributionen.

Ett bra verktyg för att själv orientera sig är: www.filmservice.se. Här finns aktuella uppgifter kring leverantörer, filmarbetare och statister.

Så går vi vidare

De generella villkoren för Film i Västs samproduktioner framgår av Film i Västs regelverk för samproduktion av långfilm och TV-drama. Vid positivt beslut ska ett samproduktionsavtal upprättas. Förslag på samproduktionsavtal upprättas av huvudproducenten.

Produktionen ska föra en aktiv dialog med Film i Väst när det gäller rekryteringen av personal och valet av leverantörer. Film i Västs rådgivning är neutral. Rådgivning lämnas av Film i Väst produktionsrådgivare Susanne Lundberg Ottosson.