Kontaktuppgifter

Postadress:

 • Åkerssjövägen 6, 461 53 Trollhättan.

Besöksadresser:

 • Studio Fares – Åkerssjövägen 6, 461 53 Trollhättan
 • Administration – Drottningtorget 1, 461 30 Trollhättan
 • Mötesplats – Kungsgatan 7 A, 411 19 Göteborg

Telefon:

 • 0520-49 09 00

E-post:

 • info@filmivast.se

Organisationsnummer:

 • 556573-5569

VAT:

 • SE556573556901

Vision

Film i Väst ska vara en av de mest betydelsefulla aktörerna på den europeiska filmarenan. Västra Götaland ska vara den mest betydelsefulla filmregionen i Norden och en av de tio viktigaste filmregionerna i Europa i kraft av publik och konstnärlig framgång.

Ägare

Film i Väst ägs av Västra Götalandsregionen, som får nationell och internationell lyskraft genom samproduktion av högkvalitativ film och TV-drama, som visas på biografer, filmfestivaler, TV- och datorskärmar världen över.

Finanser

Film i Väst finansieras till största delen av Västra Götalandsregionen (VGR), men också av Trollhättan och Vänersborg samt med samproduktionsintäkter.

Budget 2022 MSEK

INTÄKTER
Västra Götalandsregionen 102,9
Trollhättan, Vänersborg 3,850
Samproduktionsintäkter 15
Övrigt 1,230
TOTALT 123

KOSTNADER
Samproduktionsinsatser 90
Personal 20,5
Övrigt 11,5
TOTALT 123

Ägardirektiv

 • Film i Väst ska samproducera film med hög konstnärlig kvalitet och publik potential som utmärker sig på den nationella och internationella arenan och som får en betydande global distribution och spridning.
 • Bolaget ska upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som en ledande aktör inom filmproduktion.
 • Bolagets samproduktioner ska sammantaget nå och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund.
 • Bolagets verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och underhålla och utveckla Västra Götalands kreativa potential och infrastruktur samt stärka kompetensen inom branschen.
 • Bolaget ska bedriva verksamheten i enlighet med uppdrag från kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden.