Ägare

Film i Väst ägs av Västra Götalandsregionen, som får nationell och internationell lyskraft genom samproduktion av högkvalitativ film och TV-drama, som visas på biografer, filmfestivaler, TV- och datorskärmar världen över.

Ägardirektiv

  • Film i Väst ska samproducera film och dramaserier med hög konstnärlig kvalitet och publik potential som utmärker sig på den nationella och internationella arenan och som får en betydande global distribution och spridning.
  • Bolaget ska upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som en ledande aktör inom filmproduktion och ge internationell lyskraft till Västra Götaland.
  • Bolagets samproduktioner ska sammantaget nå och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund.
  • Bolaget ska underhålla och utveckla Västra Götalands kreativa potential och infrastruktur samt stärka kompetensen inom branschen.
  • Bolaget ska identifiera utvecklingsområden genom samarbete med relevanta branscher.
  • Bolaget ska bedriva verksamheten i enlighet med uppdrag från kulturnämnden.

Vision

Film i Väst ska vara det självklara valet för filmproduktion i världsklass samt ge publiken oförglömliga berättelser.

Syfte

Film i Väst ska tillsammans med den professionella filmbranschen samproducera film, dramaserier och andra format inom den audiovisuella sektorn. Film i Väst ska också bidra till en modern och hållbar infrastruktur i Västra Götaland genom utveckling av talang, kompetenser och faciliteter som attraherar den svenska, nordiska och europeiska filmindustrin

Finanser

Ekonomi

Film i Väst finansieras till största delen av Västra Götalandsregionen (VGR), men också av Trollhättan och Vänersborg samt med samproduktionsintäkter.

Budget 2024 mkr

INTÄKTER
Västra Götalandsregionen 107,6
Trollhättan, Vänersborg 4,0
Samproduktionsintäkter 14,0
Övrigt 1,4
Summa intäkter 127,0

KOSTNADER
Samproduktionsinsatser 90,0
Personal 24,5
Övrigt 12,5
Summa kostnader 127,0