Ägare

Film i Väst ägs av Västra Götalandsregionen, som får nationell och internationell lyskraft genom samproduktion av högkvalitativ film och TV-drama, som visas på biografer, filmfestivaler, TV- och datorskärmar världen över.

Ägardirektiv

  • Film i Väst ska samproducera film med hög konstnärlig kvalitet och publik potential som utmärker sig på den nationella och internationella arenan och som får en betydande global distribution och spridning.
  • Bolaget ska upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som en ledande aktör inom filmproduktion.
  • Bolagets samproduktioner ska sammantaget nå och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund.
  • Bolagets verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och underhålla och utveckla Västra Götalands kreativa potential och infrastruktur samt stärka kompetensen inom branschen.
  • Bolaget ska bedriva verksamheten i enlighet med uppdrag från kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden.

Vision

Film i Väst ska vara det självklara valet för filmproduktion i världsklass samt ge publiken oförglömliga berättelser.

Syfte

Film i Väst ska tillsammans med den professionella filmbranschen samproducera film, dramaserier och andra format inom den audiovisuella sektorn. Film i Väst ska också bidra till en modern och hållbar infrastruktur i Västra Götaland genom utveckling av talang, kompetenser och faciliteter som attraherar den svenska, nordiska och europeiska filmindustrin

Finanser

Film i Väst finansieras till största delen av Västra Götalandsregionen (VGR), men också av Trollhättan och Vänersborg samt med samproduktionsintäkter.

Budget 2023 MSEK

INTÄKTER
Västra Götalandsregionen 107,5
Trollhättan, Vänersborg 4
Samproduktionsintäkter 15
Övrigt 1,5
TOTALT 128

KOSTNADER
Samproduktionsinsatser 91
Personal 24
Övrigt 13
TOTALT 128