Visselblåsare

17 december 2021 trädde Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) i kraft. Det innebär att såväl privata som offentliga arbetsgivaremed 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner.

Film i Väst, som är ett bolag som ägs av Västra Götalandsregionen, har 17 anställda. Därför har vi ingen egen visselblåsarfunktion. Dock omfattas vi av Västra Götalandsregionens visselblåsare.

Länkar: