Film i Västs styrelse

Film i Väst ägs av Västra Götalandsregionen. Film i Västs styrelse väljs politiskt av Västra Götalands regionfullmäktige. Mandatperioden sträcker sig 2023–2027.

Handlingar från styrelsemöten i Film i Väst hittar du här.

Michael Melby, S, ordförande
Ronnie Brolin, M, vice ordförande
Malin Sjunneborn, S, ledamot
Jörgen Fogelklou, SD, ledamot
Babak Khosravi, V, ledamot
Elise Arnell, KD, ledamot
Jonas Andersson, L, ledamot
Anna Sibinska, MP, ledamot
Monica Hansson, S, ledamot