Film Västs styrelse

Film i Väst ägs av Västra Götalandsregionen. Film i Västs styrelse väljs politiskt av Västra Götalands regionfullmäktige. Mandatperioden sträcker sig 2019–2022.

Handlingar från styrelsemöten i Film i Väst hittar du här.

För nya mandat

Handlingar från

Kenneth Gustavsson, C, ordförande
Krister Andersson, S, vice ordförande
Fredrik Nordström, S, ledamot
Carl Forsberg, MP, ledamot
Babak Khosravi, V, ledamot
Elise Arnell, KD, ledamot
Margreth Johnsson, S, ledamot
Stefan Svensson, M, ledamot
Jörgen Fogelklou, SD, ledamot