Policy kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Film i Väst accepterar ingen form av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Det är alla medarbetares ansvar att respektera och acceptera varandra, agera så att ingen hamnar utanför och säga ifrån och uppmärksamma om någon beter sig illa mot andra.

Det är arbetsgivarens skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inte accepteras, motverka förhållanden som kan vara grogrund för destruktiva beteenden samt att utreda situationen om någon upplever sig utsatt.

Det är i mötet med varandra vi skapar ett gott psykosocialt arbetsklimat. Alla har rätt till sin åsikt och skyldighet att respektera andras. Vi är olika men lika mycket värda.

Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier är ett allvarligt hot mot medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling i arbetet. Det leder också till sämre arbetsprestationer- och resultat och påverkar på så sätt hela verksamheten.

Vi är varandras arbetsmiljö.