Ordlista

Distributionsplan – här beskriver du när och var projektet ska ha premiär, om du vill visa det på andra platser/festivaler/plattformar och i så fall när, varför detta är ett bra sätt att visa projektet på och hur du kommer arbeta för att nå en publik.

Egna insatser – detta är kostnader som du som kreatör, andra i projektet eller produktionsbolaget står för. Oftast handlar det om arbetstid som exempelvis regissören, producenten eller manusförfattaren lägger på projektet som man väljer att investera i projektet och inte ta ut lön för, vilket kallas praktisk insats, till skillnad från kontant insats där produktionsbolaget går in med faktiska pengar. Om man har egen teknik eller utrustning som ska användas i projektet kan man ta reda på vad det hade kostat om ni hade behövt hyra detta, och lägga in det som egen insats.

Projektbeskrivning – här fokuserar man på vad projektet handlar om, varför man vill göra projektet, vilka andra personer som är involverade, vem publiken är, vad man vill att publiken ska uppleva, vilka andra filmer/serier/kreatörer som inspirerar er och annat som hjälper till att förmedla vad slutresultatet kommer bli. Ha gärna med bilder som illustrerar den känsla eller stil ni vill åt.

Samproduktion – att få finansiering från en samproducent som Film i Väst eller SVT är lite annorlunda mot när man får stöd från till exempel Filminstitutet. Som samproducent är man delägare i projektet, ska få möjlighet att påverka projektet och ge synpunkter och godkänna filmen/serien innan den är klar, ska få godkänna innan producenten tar in en annan finansiär osv. Som producent delar du även på eventuella intäkter med dina samproducenter, även om det är väldigt ovanligt att man får intäkter för korta projekt.

Spendkrav – Film i Väst kräver alltid att en viss summa av ett projekts totalbudget spenderas i Västra Götaland. Det kan handla om löner till personer i teamet som bor i regionen, varor eller tjänster som man köper av företag som har sitt säte i regionen och liknande. Du kan läsa mer om vad som räknas som spend här.

Jenny Luukkonen
Jenny LuukkonenTalent, Short & Documentary Officer

Exempel på finansieringsplan, budget, egeninsats

Exempel på finansieringsplan, budget, egeninsats