Ansökningsportalen2018-09-18T12:45:04+00:00

Film i Västs ansökningsportal

Nytt digitalt onlinesystem för ansökan hos Film i Väst

Film i Väst har infört ett nytt digitalt onlinesystem för ansökningar om samproduktion. Initialt gäller detta långfilm och tv-drama, men även kort- och dokumentärfilm kommer att ingå i det nya ansökningssystemet. Tills vidare ska dock alla ansökningar till kort- och dokumentärfilm ske via denna länk.

Producenter som vill ansöka om samproduktion med Film i Väst ska gå genom den nya portalen https://portalen.filmivast.se Mycket av den fortsatta kommunikationen med oss kring projekten kommer att gå via systemet.

Varje produktionsbolag skapar med första ansökan ett företagskonto i ansökningsportalen med bolagets organisationsnummer. Företaget kan sedan ha flera användare (producenter) kopplade till detta konto.

Projekten hanteras administrativt tillsammans med Film i Väst på detta sätt från ansökning till levererade DVD:er.

För frågor, kontakta Rebecka Beckman, rebecka.beckman@filmivast.se eller Susanne Lundberg susanne.lundberg@filmivast.se

WELCOME TO FILM I VÄST

Film i Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.