Film i Västs ansökningsportal

Nytt digitalt onlinesystem för ansökan hos Film i Väst

Film i Väst har infört ett nytt digitalt onlinesystem för ansökningar om samproduktion. Initialt gäller detta långfilm och tv-drama, men även kort- och dokumentärfilm kommer att ingå i det nya ansökningssystemet. Tills vidare ska dock alla ansökningar till kort spelfilm och kort dokumentärfilm (under 60 minuter) ske via denna länk.

Producenter som vill ansöka om samproduktion med Film i Väst ska gå genom den nya portalen https://portalen.filmivast.se Mycket av den fortsatta kommunikationen med oss kring projekten kommer att gå via systemet.

Varje produktionsbolag skapar med första ansökan ett företagskonto i ansökningsportalen med bolagets organisationsnummer. Företaget kan sedan ha flera användare (producenter) kopplade till detta konto.

Projekten hanteras administrativt tillsammans med Film i Väst på detta sätt från ansökning till levererade DVD:er.

För frågor, kontakta Rebecka Beckman, rebecka.beckman@filmivast.se eller Susanne Lundberg susanne.lundberg@filmivast.se