Producent på produktionsbolag kan ansöka om en samproduktionsinsats till projekt som förlägger hela eller delar av produktionen till Västra Götaland. Film Väst agerar som samproducent i produktion av kortfilm med krav på rättigheter och avkastning.

Film Väst kan endast delta i produktioner som har annan finansiering, som insatser från SFI, SVT eller annan fond. Det är dock möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. Film Väst investerar maximalt 25% av filmens budget.

Film Väst tar emot ansökningar löpande.

Svarstiden beräknas till cirka sex veckor.

Till ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan. Ansökan avbryts om den lämnas inaktiv en längre stund.

Dokument som behöver bifogas ansökan:

  • Projektpresentation
  • Manus
  • Tidsplan
  • Budget
  • Finansieringsplan
  • Distributionsplan
  • CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner
  • Arbetsprov