Film i Väst – en av Europas ledande filmfonder!

600 svenska och internationella långfilmer, dokumentärfilmer och
TV-drama samt ytterligare cirka 400 kortfilmer och korta dokumentärfilmer.

Film i Väst ska vara en av Europas tre mest framgångsrika filmfonder

Film i Väst ska vara en av Europas tre mest framgångsrika filmsatsningar publikt och konstnärligt samt vara väl representerat och framgångsrikt på de mest prestigefulla filmfestivalerna i världen. Varje år i huvudtävlan i Berlin och/eller Cannes men också i Vendig och Toronto liksom Busan, Sundance, Tribeca, Tokyo, Locarno och San Sebastian.

Närmre 600 långfilmer sedan 1992

Film i Väst har sedan 1992 samproducerat ungefär 600 svenska och internationella långfilmer, dokumentärfilmer och TV-drama samt ytterligare cirka 400 kortfilmer och korta dokumentärfilmer.

Film i Väst ägs av Västra Götalandsregionen

Film i Väst ägs av Västra Götalandsregionen som får nationell och internationell lyskraft genom samproduktion av högkvalitativ film och TV-drama, som visas på biografer, filmfestivaler, TV- och datorskärmar världen över.

Film i Väst finansieras till allra största delen av Västra Götalandsregionen

Film i Väst finansieras till allra största delen av Västra Götalandsregionen (86 miljoner) men också av Göteborg, Trollhättan och Vänersborg (8 miljoner) samt bio- och distributionsintäkter från framgångsrika samproduktioner (20 miljoner) med mera. Den absoluta merparten (102 miljoner) går tillbaka till nya samproduktioner.

Film i Väst är idag ett mycket starkt varumärke i den europeiska filmvärlden

Film i Väst är i dag ett mycket starkt varumärke i den europeiska filmvärlden – ett varumärke som står för hög kvalitet, förnyelse och utmanande innehåll, men också för ett publikt tilltal och ett innehåll som berör och angår många människor runt om i världen.

Film i Väst bidrar till professionell produktion av värdefull film

Film i Väst bidrar till professionell produktion av värdefull film i Västra Götaland genom att delfinansiera och utveckla nödvändiga kompetenser, kunskaper och faciliteter främst i och runt Trollhättan/ Vänersborg och Göteborg. Här är Studio Fares, särskilt byggd för filminspelning, central med sina 1 100 kvadratmeter studioyta, snickeri och biytor.

Film i Väst ska mixa utmanande och nyskapande arthouseprojekt

Film i Väst ska behålla sin ledande roll i europeiskt filmliv genom att mixa utmanande och nyskapande arthouseprojekt med filmer av god kvalitet som får en stor spridning regionalt, nationellt och internationellt.

Film i Väst är en ledande aktör

Film i Väst är en ledande nationell aktör och efter Svenska Filminstitutet den väsentligaste finansiären av filmproduktion i Sverige. Samproduktionerna har sedan slutet på förra decenniet dominerat de svenska filmgalorna och kritikerlistorna.

Film i Väst bidrar stärker filmbranschen i Västra Götaland

Film i Väst bidrar tillsammans med övriga filmbranschen till uppbyggnaden av en västsvensk filmindustri. De skatttemedel som Film i Väst hanterar ska omsättas i Västra Götaland (spend).

Samproduktionerna ska präglas av mångfald

Samproduktionerna ska präglas av mångfald och ha bredd och representativitet i berättarperspektiven: kön, etnicitet, klass och land/stad.

Film i Väst ska fortsätta utveckla sin strategi för att etablera nya kvinnliga manusförfattare, regissörer och producenter.

Film i Väst ska fortsätta utveckla sin strategi för att etablera nya kvinnliga manusförfattare, regissörer och producenter. Även för unga talanger ska kvinnliga filmskapare ges ökad möjlighet att ta permanent plats på den offentliga filmscenen.

Särskild hänsyn ska tas till Västra Götalands invånare

Särskild hänsyn ska tas till Västra Götalands invånare oavsett kön, ålder eller social tillhörighet: de ska kunna ta del av oavsett om det är på bio, i TV, via internet eller någon betal-TV-kanal