I morgon och på fredag äger de årliga Västsvenska Filmdagarna rum. En samlingsplats för västsvensk filmbransch, fylld av seminarier, presentationer och möten. Film i Väst är som vanligt med, i år med fyra programinslag:

  • 11.45 på torsdag presenterar Jonathan Olsberg på Olsberg SPI sin nya rapport ”Film and the Creative Industry: How Film and Television Drama Productions Grow the Creative Industries”. Efter föredraget följer en diskussion om hur rapportens slutsatser påverkar filmens finansiering modererad av Johanna Koljonen. Rapporten är beställd av Film i Väst, Copenhagen Film Fund, the Netherlands Film Fund och the Australian Screenwest. Den visar den positive ekonomiska effect som film- och TV-produktion har på övriga kreativa näringar. Olsberg SPI är en internationell konsultfirma med strategisk inriktning på kreativa näringar inom framför allt film, television och digitala media.
  • 14.00 samtalar Lisa Ohlin och Soni Jörgensen om att jobba utanför Sveriges gränser. Båda är framförallt verksamma i Sverige och USA. Vad kan vi lära av USA och vad kan USA lära av oss? Moderator Christina Olofson, ordförande i Sveriges Filmregissörer.
  • 18.00 Presenteras Film i Västs kurs i Hållbar filmproduktion. Nu ska den västsvenska filmbranschen bli mer ekologiskt hållbar. I november startar Film i Väst kursen Hållbar filmproduktion,som riktar sig direkt till producenter, regissörer, A-funktioner och assistenter verksamma i Västra Götalandsregionen. Kursen har utformats av hållbarhetsrådgivare Simon Strandvik på Effort Consulting AB och producent Ronny Fritsche. Ronny Fritsche är på plats för att berätta mer.
  • 09.00 på fredag kan du träffa Ami Ekström, Senior Executive Co-Productions, på Film i Väst och andra svenska finansiärer på en frukostmacka och samtal om finansiering av film.

Här kan du läsa om hela programmet för Västsvenska Filmdagarna.