Film Väst är en samarbetspartner till FilmCloud. FilmCloud är en verksamhet i Västra Götalandsregionen som syftar till att stimulera unga filmares utveckling. Genom att skapa visningssammanhang, mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och mentorsprogram vill FilmCloud stödja ett ungt och kreativt filmklimat i regionens 49 kommuner.

FilmCloud är till för unga filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. FilmCloud synliggör, kommunicerar och samordnar alla de insatser som görs för unga filmare av olika aktörer i regionen. Som ung filmare söker man ett medlemskap hos FilmCloud och kan då utnyttja hela webbplatsen som även fungerar som en mötesplats där medlemmarna kan kommunicera med varandra genom forum, visa sina filmer och presentera sig själva och sina projekt. Som medlem i FilmCloud får man också tillgång till olika program, aktiviteter och stöd.