Novemberfestivalen är Sveriges nationella arena för unga filmare. Festivalen utgör en unik årlig mötesplats där filmare och publik kan utbyta erfarenheter, vädra åsikter och knyta nya kontakter över ålders- och regiongränser. Festivalen pågår 24-november i Folket Hus Kulturhuset i Trollhättan.

Festivalen bjuder visning av tävlande filmer, seminarier, face to face med aktuella filmpersonligheter, festligheter och inte minst vid den avslutande prisutdelningen.

Bland programpunkterna finns studiebesök i Studio Fares hos Film i Väst lett av Gus Kaage. Dessutom informerar Ami Ekström om olika finansieringsformer för filmare.

Mer information här.