Film Västs kortfilmsverksamhet ska verka för:
# Relevant hög kvalitet, bredd och förnyelse vad gäller form, innehåll, finansiering och spridning.
# Utveckling av ny, ung talang bosatt i Västra Götaland.
# Utveckling av filmarbetare bosatta i Västra Götaland.
# Utveckling av produktionsbolag verksamma i Västra Götaland.
# Utveckling av film- och medieindustrins infrastruktur i Västra Götaland.