Projektbeskrivning

En regissör gör en film om hennes familj i den lilla byn Villereau i norra Frankrike, där bristande information skapar rädsla, överdrifter och paranoia hos invånarna under en tid av kris i Europa.

Excess Will Save Us lämnar också det helt dokumentära och expanderar universumet i den nya filmen till en hybridfilm som visar livet för en europeisk familj i byn Villereau i en tid av kris i Europa och västvärlden. Avsikten med denna film är att ge möjligheter till en djupare förståelse för livet i den lilla byn på gränsen mellan Frankrike och Belgien, som har mycket gemensamt med människor i landsorten i hela Europa.

Det är också en personlig historia om att växa som människa och hitta fram till en ny relation med de människor som en har ett gemensamt förflutet med. Filmen kretsar kring de grundläggande mänskliga behoven och hur karaktärerna hanterar dessa. Fattigdom, kärlek, liv och förestående död – och även hur man kan hitta vägar till befrielse, eller ibland bara att undkomma byn eller familjens kopplingar genom drömmar och fantasi. Att hitta ett sätt att förhålla sig till världen och livet är ur huvudpersonernas synvinkel är filmens kärntema, allt medan djuren betraktar dem i tystnad.

Detta innebär stor utvidgning av de teman som som fanns i kortfilmen med samma namn samtidigt som den tar ett nytt grepp om historien eftersom några av släktingarna nu spelas av skådespelare. Dessa personer är Morganes skapelser som syftar till att bredda och fördjupa berättandet. Samtidigt agerar hennes familj utan problem tillsammans med dessa nya familjemedlemmar, något som kanske kan säga något om människans förmåga att interagera socialt med varandra bara vi kan acceptera varandras förutsättningar.

Filmen började spelas in i februari 2020, därefter i mars fram till hela Europa stängdes ner. Därefter kom vi tillbaka till Villereau i maj, juni och slutligen i augusti. Klippningen har skett i Göteborg. Projektet har vuxit fram i den konstnärligt inriktade delen av filmmiljön i Göteborg. Denna film ingår också i ett försök att stärka Göteborg som en kreativ plats för europeisk film.

Filmen uttogs till tävlan vid filmfestivalerna i Rotterdam och Göteborg.

Manus och regi: Morgane Dziurla-Petit Producent: Fredrik Lange, Vilda Bomben