Projektbeskrivning

2 februari 2021. Film i Väst har tillsammans med Cine-Regio och Nostradamus inlett arbetet med studien ”Offentlig filmfinansiering i vägskälet”. Drygt 400 nyckelpersoner i Europas film- och dramaserievärld kommer att intervjuas under vintern och våren. Arbetet kommer att resultera i ett antal seminarier och en omfattande rapport.

Bakgrunden till studien presenteras av Thomas Gammeltoft (True Content Entertainment), Johanna Koljonen (Nostradamus), Charlotte Appelgren (Cine-Regio), Tomas Eskilsson (Film i Väst) och Bengt Toll (Toll Ab) som samtalar om makt, maktförflyttningar och om de förändringar av ekosystemet som alla filmaktörer ställs inför. I samarbete med Göteborg Film Festival 2021.