VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS PRODUKTIONSRABATTER (VGPR)

Under våren kommer Film i Väst på uppdrag av Västra Götalandsregionen att dra igång ett pilotprojekt för så kallade produktionsrabatter för film- och tv-drama. Produktionsrabatten är ett stöd till produktion av film eller tv-drama på högst 30 % av stödberättigade kostnader (så kallad spend) i Västra Götaland. Syftet med produktionsrabatter är att öka antalet internationella inspelningsprojekt, nyetablering av produktionsbolag och att bygga ut och stärka infrastrukturen för film i regionen. Produktionsrabatten kommer att kunna sökas av etablerade produktionsbolag inom EU (som genomfört minst en långfilm eller tv-drama med distribution under de senaste tre åren).

Regler och mer information om produktionsrabatter kommer att finnas här inom kort.