Filmskapandet är i dagsläget en riktig miljöbov. Film i Väst har som mål att den västsvenska filmbranschen ska bli mer ekologisk hållbar och satsar därför på en kurs för producenter och filmarbetare i hållbar filmproduktion. Årets två sista utbildningsdagar hålls den 11 och 12 december. Och än går det att anmäla sig…

Den västsvenska filmbranschen växer och både för miljöns skull och för att för att i framtiden vara en attraktiv filmregion behöver vi ligga i framkant för den hållbara utvecklingen. Det finns många sätt att reducera en filmproduktions negativa ekologiska avtryck och i den här kursen får du verktyg och grundläggande kunskaper om hur du kan jobba med hållbarhetsarbete i din filmroll.

– I filmarbetarregistret på www.filmservice.se kommer man att kunna fylla i om man har deltagit i kursen. Det blir en signal från oss på Film i Väst att vi tar hållbarhetsfrågan på allvar, säger Susanne Lundberg, produktionsrådgivare på Film i Väst.

Film i Väst har tidigare kartlagt behovet av insatser i svensk filmbransch för att nå en utveckling i hållbarhetsfrågorna, med ett fokus på ekologisk hållbarhet. Producent Ronny Fritsche har i samarbete med Film i Väst skrivit rapporten ”Hållbar filmproduktion, en rapport som visar vägen”.
– Filmbranschen ligger efter på hållbarhetsområdet. Många vill göra mer men ingen vet riktigt var man ska börja, säger Ronny Fritsche.

På uppdrag av Film i Väst och tillsammans med hållbarhetsrådgivare Simon Strandvik på Effort Consultning AB, har Ronny Fritsche nu tagit fram och utformat kursen ”Hållbar filmproduktion”, en endagskurs som riktar sig direkt till producenter, regissörer, A-funktioner och assistenter boende i Västra Götalandsregionen. Kursen är kostnadsfri och ges under en dag kl 9-15 och följande kursdatum för 2017 finns att välja på: 11/12 och 12/12. Nästa år hålls kurserna 25/1 och 28/3.

För mer information: Susanne Lundberg, produktionsrådgivare på Film i Väst: susanne.lundberg@filmivast.se