Film i Väst och det nordiska filmåret 2018

Etta i Danmark. Etta i Norge. Så ser det ut för Film i Västs samproduktioner på bio i de två länderna. Det är Journal 64 och Skjelvet som toppar de inhemska filmlistorna. I Danmark har Hans Petter Molands Journal 64 varit den överlägset mest sedda filmen på biograferna med 760 600 besökare. Filmen är den fjärde [...]