Film i Väst AB – Film Väst

Film i Väst AB är ett helägt dotterbolag inom Västra Götalandsregionen

Film Väst skapar förutsättningar för filmproduktion genom att bidra till finansieringen av filmprojekt.

Investeringen i den enskilda filmen gör Film Väst till samproducent och delägare och i dag är Film Väst en av de mest framgångsrika regionala filmfonderna i vår del av världen.

Uppdragsbeskrivning