Efter tio år slutade Anna Serner som vd för Svensk Filminstitutet. Ett av Kultursveriges mest attraktiva men samtidigt mest utsatta jobb. Vilka erfarenheter har hon dragit av svensk films utveckling? Har filmen blivit mer jämställd? Har Filminstitutet lyckats det minskande biogåendet på svensk film? Har biofilmen en framtid efter pandemin? Men också: hur ser Anna Serner på ledarskap för en stor organisation och sin egen roll? Möt henne i ett samtal med Mikael Fellenius, vd på Film i Väst.