Så bemöter Film i Väst Coronakrisen inom filmbranschen

Corona-pandemin riskerar under lång tid fram över att drabba film- och seriedramatiksektorn hårt i form av: nedlagda produktioner eller i bästa fall framflyttade inspelningar kraftigt försenade leveranser av produktioner, vilket leder till ökade kostnader för producenter, distributörer och visare avsevärt minskade intäkter i biografledet, vilket drabbar biografnäring och filmägare produktions- och postproduktionsbolag med uteblivna intäkter, [...]

Här kan du söka utbildningar inom filmens värld

Filmbranschen går för högtryck och ropar efter fler utbildade på alla positioner. Det finns flera utbildningar som leder in i filmens värld, även i Västra Götaland.  Men ansökningstiderna närmar sig. Här är en sammanställning med länkar till fem olika studievägar inom filmens värld. HDK-Valand HDK-Valand är en del av Göteborgs Universitet och förutsätter högskolebehörighet. HDK-Valand [...]

2019 – ett starkt år för Film i Väst

Film i Väst har som mål att samproducera film och tv-drama med hög konstnärlig kvalitet och publik potential som utmärker nationellt och internationellt och som får en betydande global spridning. Därigenom får Västra Götaland internationell lyskraft. Det stärker också Film i Västs nationella och internationella position som en ledande aktör, finansiär och samproducent. Här kan [...]

Välkommen, Daniella Mir!

Daniella Mir har börjat som Projektledare Event och Projekt på Film i Väst. Hon kommer närmast från Svenska Filminstitutet, där hon arbetat som controller för kortfilm. Tidigare har hon bland annat varit projektledare och redaktör inom olika film- och kulturarrangemang, bland annat Tempo Dokumentärfestival, Folkets Bio och Stockholm Jazz Festival. daniella.mir@filmivast.se eller 0737-13 48 40

Läs Film i Västs nya rapport om den globala tillväxten inom film och tv-drama ”Drowning in numbers”

Under Berlin Film Festival arrangerade Film i Väst seminariet Drowning in numbers - or how to stay afloat in the current global production deluge, modererat av Wendy Mitchell. I panelen deltog Jess Conoplia, president, AFCI; Louise Vesth, producent på Zentropa; Christian Wikander, Head of European Drama, Twelve Town Production och Tomas Eskilsson, Strategichef på Film [...]

Välkomna till Film i Väst, Cine-Regio!

De europeiska regionala filmfonderna är organiserade i Cine-Regio. Under hösten har Cine-Regio öppnat ett kontor hos Film i Väst i Göteborg. Film i Väst kommer också att ta en mer aktiv roll i Cine-Regio, både i styrelsen, där Film i Västs strategichef Tomas Eskilsson ingår, och i utvecklingen av den offentliga finansieringen av filmen. - [...]

Nostradamus Report: A Creative Explosion har publicerats

I dag presenterades den nya Nostradamusrapporten - A Creative Explosion - vid ett seminarium på Nordic Film Market under Göteborg Film Festival. Rapporten, som släpps en gång per år, skärskådar utvecklingen inom film och tv-drama under de närmaste tre till fem åren och baseras på forskning och intervjuer med branschfolk. I redaktionen för Nostradamus ingår [...]

Fyra Guldbaggar för Film i Västs samproduktioner

Vid kvällens Guldbaggegala vann Film i Västs samproduktioner fyra Guldbaggar plus Guldbaggens publikpris. Vi gratulerar alla pristagare. För Film i Väst är 2019 efter ett mycket framgångsrikt decennium ett mellanår när det gäller Guldbaggevinster, men samproduktionerna fick ändå glädjande nog totalt 28 nomineringar. Vi är extra glada över att Mellerudsinspelade Jag kommer hem igen till [...]

28 Guldbaggenomineringar för Film i Västs samproduktioner 

Mikael Håfströms Göteborgsinspelade Quick nominerades till sju Guldbaggar medan Jesper Ganslandts Trollhätteinspelade film 438 dagar fick sex nomineringar. Göteborgsinspelade Sune - Best man av Jon Holmberg är nominerad som Bästa film tillsammans med 438 dagar. Totalt är Film i Västs samproduktioner nominerade till 28 Guldbaggar för 2019 års bästa filmer. – Vi gratulerar alla nominerade [...]

Film i Väst ser med oro på nedskärningarna inom filmen i Göteborg

Göteborgs Kulturnämnd föreslås göra stora nedskärningar inom kulturen på sitt kommande möte den 16 december. Förslaget går också ut över filmen. Skolbion föreslås läggas ner, satsningen på ett Filmkontor ifrågasätts och Film i Väst går miste om 4,5 miljoner kronor. - Som regional aktör bidrar vi till den västsvenska filmindustrin och vet att Göteborg spelar [...]

WELCOME TO FILM I VÄST

Film i Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.