Nationella Produktionsnätverket, som består av de regionala filmfonderna, svenska filmkommissionärer och filmsamordnare, har skapat en alternativ budget för att visa att hållbara val vid filmproduktion är möjliga. Nu är resultatet klart: Den alternativa, hållbara budgeten.

Kraven på hållbarhet ökar och det finns ett behov av att stödja producenter och produktionsbolag i att skapa film och TV på ett hållbart sätt. Samtidigt finns det röster som menar att hållbar produktion innebär högre kostnader. Är det verkligen så?

Detta var utgångspunkten för nätverket som gav linjeproducenten Tess Tammer och hållbarhetsrådgivaren Maikol Petersen att utreda frågan och skapa en alternativ, hållbar budget baserad på en redan producerad långfilm.

Nu är resultatet klart: Den alternativa, hållbara budgeten. Den är avsedd att inspirera och öka kunskapen om hållbarhet i branschen. Den visar att det går att göra hållbara val och fungerar som ett verktyg för att illustrera vilken påverkan de olika valen har.

Budgeten visar att hållbarhet inte behöver vara dyrare även om varje projekt är unikt. I det redovisade budgetalternativet skulle produktionen, förutom att bli mer hållbar, spara en miljon kronor.

Nationella Produktionsnätverket utgörs av Film i Väst, Film i Skåne, Film Stockholm, Filmpool Nord och Film på Gotland.

Vill du ta del av Den alternativa, hållbara budgeten kan du tala med Nina Sekund, som är ansvarig för hållbarhetsfrågor på Film i Väst. nina.sekund@filmivast.se