Satsning på Virtual Production, onlineverktyget Hållbar film, utbildningar och åtta samproduktioner som mätt koldioxidutsläppet under inspelningar. Det är några konkreta satsningar som Film i Väst gjort under året för att göra filmproduktionen hållbar.

Film i Väst ser hållbarhet ur tre perspektiv – social, miljö och ekonomisk – där alla tre samspelar och är beroende av varandra.

I grunden ligger De Globala Målen (Agenda 2030) i siktet mot en hållbar filmbransch. Film i Väst ställer sig också bakom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om; en kraftsamling för det regionala omställningsarbetet för en fossilt oberoende region år 2030.

Film i Väst arbetar främst genom sina samproduktioner för att få störst effekt i omställningen. Fokus ligger på resor och transporter, inköp, mat, boende, energi, avfall och kemikalier.

Onlineverktyget Hållbar film är ett sätt att underlätta hållbarhetsarbetet.

Det är mycket svårt att ha kvantitativa målsättningar som nyckeltal för koldioxidutsläpp. Resultatet beror på många olika faktorer, exempelvis produktionens budget och inspelningsmiljöer.

Hållbar film är i första hand tänkt att uppmuntra, inspirera och upplysa om alternativa inspelningsmetoder för en mer klimatvänlig filmproduktion. Pedagogiskt och motiverande, med checklistor, mallar och förklarande hjälptexter som stöd.

Under 2023 har åtta samproduktioner registrerat sitt koldioxidutsläpp med hjälp av koldioxidkalkylatorn i Hållbar film. Koldioxidutsläppet ligger mellan 47,6 ton CO2e och 2333,2 ton CO2e per produktion.

Produktion              CO2 (ton)
Jakt på vitt fält………….. 47,6
Bäckström III…………. 705,91
Hammarskjöld………. 1 037,7
Painkiller………………… 222,6
Ronja Rövardotter… 2 333,2
Karusell…………………….. 57,7
Håkan Bråkan 2…………… 70
Äkta skräck……………… 128,4

Det är vanskligt att jämföra samproduktionernas koldioxidutsläpp. Det varierar stort beroende på antal inspelningsdagar, budget, typ av film etc. På Håkan Bråkan 2 kontrakterades ett hållbarhetsombud, bekostat av Film i Väst.

Mitt under Göteborg Film Festival invigdes Europas största projektorbaserade Virtual Production-vägg i Studio Fares i Trollhättan: 24 meter bred, åtta meter hög

Med ljusstarka projektorer projiceras rörliga bakgrunder mot den specialmålade väggen. Den klassiska biljakten längs slingriga vägar eller den eviga solnedgången.

Med rätt förplanering blir användningen av VP-väggen både kostnadseffektiv och klimatsmart. Dessutom bidrar det till ökad kompetens inom regionen.

Förhoppningen är också att den i sig kan locka till sig fler produktioner, både Film i Västs egna samproduktioner och andra filmer och dramaserier. Även i reklamfilm finns en stor potential.