I fjol kom rapporten Public Film Funding at a Crossroads från Film i Väst Analysis. En rapport som behandlade utvecklingen inom film- och dramaserieproduktion i Europa. Vilken roll spelar offentliga investeringar från filminstitut och regionala filmfonder när miljarderna haglar in från strömningsjättar som Netflix och HBO? Var ska filmerna visas och vem ska kunna se dem? Under våren 2023 kommer uppföljaren, Public Film Funding at a Crossroads II, som presenteras vid ett seminarium under Berlin Film Festival den 18 februari.

– Public Film Funding at a Crossroads I har sedan den kom ut i mars 2022 presenterats och diskuterats på över hundra evenemang, primärt i Europa, men också utanför – digitalt och live. Den stora merparten av Europas offentliga filmfinansiärer och väsentliga delar av framför allt den film- och dramaserieproducerande branschen har engagerat sig i frågor som rör den framtida attraktiviteten och relevansen för offentlig filmfinansiering, men också hur framtiden kommer att te sig för de egna aktörsleden.

– Ett av de primära syftena med den första rapporten var att skapa en bas för den framtida diskussionen om hur film- och audiovisuell politik och praktik ska utformas. Utifrån denna går vi nu vidare med rapport två som i sin helhet kommer att släppas den 26 april. I Berlin presenteras en teaser för en stor grupp (cirka 250) nyckelpersoner inom europeiskt filmliv, säger Tomas Eskilsson, på Film i Väst Analysis.

I Berlin kommer en brett sammansatt panel att diskutera den senaste utvecklingen inom offentlig filmfinansiering och den nya värld den möter:

 • Tomas Eskilsson, head of Film i Väst Analysis
 • Michael Gubbins, journalist, analyst and consultant with focus film and digital media
 • Kjersti Mo, CEO Norwegian Film Institute
 • Vincent Lecqlerc, senior consultant
 • Philippe Reynaert, senior consultant
 • Joanna Szymanska, producer and co-owner of SHIPsBOY
 • Moderator: Wendy Mitchell, film journalist and film festival consultant

Seminariet den 18 februari är fullbokat, men det kan finnas restplatser. Kontakta Sigrid Bersmann, sigrid.bersmann@filmivast.se

Mer om Film i Väst Analysis

Det är Tomas Eskilsson som tillsammans med Katarina Krave och den fristående filmbranschkännaren Bengt Toll varit ansvariga för studierna. På hemsidan www.analysis.filmivast.se finns hittills fyra rapporter samlade, plus ett tiotal landrapporter som är knutna till Public Film Funding at a Crossroads:

 • Public Film Funding at a Crossroads från mars 2022
 • En uppdatering av Public Film Funding at a Crossroads från juni 2022
 • Creative Overload av den brittiska journalisten och filmkonnosören Wendy Mitchell, verksam på Screen
 • Streaming Giants and Public Film Funding av den brittiska analytikern och journalisten Michael Gubbbins