Film i Väst med på filmpolitiskt toppmöte i Göteborg

Fredag 26 arrangerar Göteborg Film Festival och Västra Götalandsregionen ett nationellt filmpolitiskt toppmöte i Göteborg. Invigningstalare är kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Film i Väst medverkar under dagen och deltar på två seminariepunkter.

2017 införde regeringen en ny filmpolitik i Sverige. Att en statlig filmpolitik har ersatt den tidigare filmavtalsmodellen innebär den största förändringen av den svenska filmpolitiken på 50 år. Det finns ett betydande behov av en kvalificerad politisk diskussion om den nya filmpolitiken och vad den egentligen innebär. Den nya filmpolitiska situationen ställer också högre krav på de politiska beslutsfattarnas inblick i filmbranschens verklighet och villkor. Därför arrangerar Göteborg Film Festival, i samarbete med Västra Götalandsregionen, ett filmpolitiskt toppmöte.

Den 26 januari samlas nationella och regionala politiker och tjänstemän för ett möte med filmbranschens tyngsta aktörer och landets alla regionala produktions- och resurscentrum, för att under en heldag diskutera den framtida svenska filmpolitiken. Filmpolitiskt toppmöte 2018 är ett stängt arrangemang för särskilt inbjudna, men dagen kommer att livestreamas av Västra Götalandsregionen via www.vgregion.se/kultur 

– Vi är den största svenska filmregionen och är gärna värd för detta första filmpolitiska samtal sedan den nya filmpolitiken fastställts av riksdagen. Den regionala och lokala nivån har stor betydelse för filmens utveckling och vi har många erfarenheter att bidra med, säger Conny Brännberg, (KD) ordförande för Kulturnämnden Västra Götalandsregionen.

De två seminariepunkter som Film i Väst deltar på är:

  • Vem har det filmpolitiska ansvaret och inflytandet?
    Den nya filmpolitiken innebär att den filmpolitiska makten koncentreras till staten. Tidigare garanterade filmavtalet inflytande för offentliga och privata branschaktörer i hela landet. För att även fortsatt upprätthålla, och i vissa fall öka, branschinflytandet infördes särskilda branschråd. Hur ser det nya filmpolitiska landskapet ut, vem har och tar ansvar och vad får det för konsekvenser att staten står som enda avsändare av filmpolitiken? Medverkande: Anna Serner (VD Svenska Filminstitutet), Susanne Jonsson (VD Filmpool Nord), Tomas Eskilsson (strategichef Film i Väst), Charlotta Denward (ordförande Film- och dramasektionen, Film&TV-Producenterna)
  • Var och hur ska vi göra filmen?
    ”Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.” Så lyder det första målet för den nya filmpolitiken. Svenska Filminstitutet har nu arbetat fram ett nytt stödsystem. Hur kommer det att påverka filmproduktionen och kan begreppet ”värdefull” också appliceras på arbetsvillkoren inom filmbranschen och på inspelningsplatserna? I många europeiska länder finns det lagstiftade produktionsrabatter, vilket påverkar konkurrenssituationen om inhemska och utländska filmproduktioner. Tillväxtverket presenterade i december en rapport som undersöker förutsättningarna för produktionsrabatter i Sverige. Hur skulle produktionsrabatter fungera i det svenska systemet och vad skulle de betyda för den svenska filmbranschen och dess internationella konkurrenskraft? Medverkande: Klas Rabe (områdesledare kulturella och kreativa näringar Tillväxtverket), Kristina Börjeson (chef Filmstöd, Svenska Filminstitutet), Olof Lavesson (kulturpolitisk talesperson, M), Gunilla Carlsson (kulturpolitisk talesperson, S), Mikael Fellenius, (VD Film i Väst)

För mer information: Camilla Larsson, Programchef, seminarier, Göteborg Film Festival, camilla.larsson@goteborgfilmfestival.se

Bild Alice Bah Kuhnke: Kristian Pohl/Regeringskansliet

By |2018-01-25T15:45:13+00:00januari 11th, 2018|Film Väst|Kommentarer inaktiverade för Film i Väst med på filmpolitiskt toppmöte i Göteborg

About the Author:

WELCOME TO FILM I VÄST

Film i Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.