I media har det den senaste tiden förekommit flera vittnesmål från kvinnor om att den danske filmregissören Lars von Trier och producenten Peter Aalbaek Jensen har utövat sexuella trakasserier mot dem. Det är anklagelser som vi ser mycket allvarligt på.

Att det förekommit konflikter under inspelningar av Lars von Triers filmer är välkänt inom branschen och har tagits upp av media tidigare. Men för Film i Väst är det en nyhet att detta även ska ha innefattat sexuella trakasserier.

Film i Väst har i över 20 år haft ett samarbete med det danska produktionsbolaget Zentropa, som Peter Aalbaek Jensen och Lars von Trier grundat. Samarbetet med Zentropa har varit mycket framgångsrikt, både publikt och konstnärligt och bidragit till Film i Västs mycket starka ställning i den internationella filmvärlden.

Film i Väst investerar i och samproducerar film och TV-drama. Det innebär att vi också blir delägare och får ta del av intäkterna. Vi ger alltså inte stöd. Film i Väst fattar beslut om samproduktioner av svensk och internationell film utifrån två huvudkriterier: de ska ses av den stora publiken och de ska fira framgångar på internationella festivaler.

Film i Väst är en av många finansiärer och/eller samproducenter. När vi går in i en samproduktion är det produktionsbolaget som har det fulla arbetsgivaransvaret. Det är produktionsbolaget som ska se till att lagar och avtal följs. Film i Västs regelverk säger att kollektivavtal ska följas. Film i Väst har nolltolerans mot trakasserier. Vi uppmanar alla som utsätts för det i våra samproduktioner att anmäla detta om det förekommer.

Det Zentropa vi samarbetar med i dag är ett helt annat produktionsbolag än tidigare. Det har en ny ledning och nya delägare och bolaget drivs till stor del av erfarna kvinnliga producenter. Peter Aalbaeck Jensen äger i en minoritetsandel av bolaget och är inte med i den operativa verksamheten. Han är heller inte utförande producent, alltså den som har huvudansvaret, i våra samproduktioner.

Till slut: När vi läser Peter Aalbaek Jensens kommentarer om anklagelserna i dansk och svensk media är vi mycket kritiska. Hans förhållningsätt är helt oacceptabelt.

Mikael Fellenius VD Film i Väst

Mobil: 0702-93 88 00 E-post: mikael.fellenius@filmivast.se