Torsdag den 25 februari håller Riksdagens kulturutskott en öppen utfrågning på temat förutsättningar för svensk film. Bland deltagarna finns kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och Tomas Eskilsson, VD för Film Väst. Utfrågningen sänds via webb-TV med start klockan 10.00

Program

10.00 Inledning. Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande
10.05 Anna Serner, verkställande direktör, Stiftelsen Svenska Filminstitutet
10.15 Ruben Östlund, regissör, professor i filmisk gestaltning, Akademin Valand, Göteborgs universitet
10.25 Tomas Eskilsson, verkställande direktör, Film Väst
10.35 Anna Carlson, ordförande, Teaterförbundet/för scen och film
10.45 Pia Gradvall, ordförande, Sveriges Dramatikerförbund
10.50 Björn Rosengren, ordförande, Film&TV-Producenterna
11.00 Eric Broberg, ordförande, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a.
11.05 Peter Fornstam, ordförande, Sveriges Biografägareförbund
11.10 Helena Bergström, skådespelare, regissör
11.20 Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister
11.30 Frågestund
11.55 Avslutning. Gunilla Carlsson (S), kulturutskottets vice ordförande