Film Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne samarrangerade under fredag förmiddag ett seminarium om Sveriges Framtida Filmpolitik. Ett välbesökt arrangemang som gav utrymme för presentation av de regionala filmfondernas betydelse för svensk filmproduktion. Seminariet modererades av journalisten Helena Stålnert och gästtalare var kulturskribenten David Karlsson.

Film Väst välkomnar en helstatlig filmpolitik. Filmen är en kultur- och konstform som når och angår så gott som alla invånare i Sverige. Filmen bör och ska ses som en själv-klar och väsentlig del av den statliga kultur- och mediepolitiken.
Den regionala erfarenheten visar på stora fördelar med ett starkare politiskt engagemang. De regionala satsningarna på film har tillväxt kraftigt under det senaste decenniet. 2015 satsar regionerna tillsammans över 150 miljoner kronor i filmproduktion. De regionala insatserna har under de senaste åren varit helt avgörande för svensk films utveckling och för att upprätthålla en acceptabel produktionsvolym.

På scen:
Susanne Jonsson, VD Filmpool Nord
Ralf Ivarsson, VD Film i Skåne
Mikael Fellenius, Planeringschef & Externa Relationer Film Väst
David Karlsson, Kulturskribent
Helena Stålnert, Moderator